Зміцнення інтеграційних зав’язків між країнами світу призвело до прискорення проникнення міжнародного аспекту у всі складові освіти і науки.

Саме тому, інтернаціоналізація перетворилася на один із основних напрямів розвитку вищої освіти.

Інтернаціоналізація вищої освіти – це динамічний процес, який перебуває під постійним впливом міжнародного середовища, яке формує її зміст, мету, завдання та перспективи розвитку.

Стратегія інтернаціоналізації Хмельницького національного університету, факультету економіки і управління та кафедри маркетингу передбачає співпрацю з навчальними закладами та установами зарубіжних країн має за основу пріоритет національних інтересів, розвиток освітнього та наукового потенціалу, постійну взаємовигідну співпрацю, участь у різноманітних грантових програмах, заключення договорів із зарубіжними юридичними та фізичними особами в розрізі навчання студентів та підготовки наукових кадрів.

На основі Стратегії інтернаціоналізації ХНУ на 2022-2025 рр. розроблено:

План інтернаціоналізації кафедри маркетингу

Результати поетапного виконання плану:


02 червня 2023 р. ВОРКШОП “Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience”

04 травня 2023 р. Гостьова лекція професіонала-практика Олександра Зозулі в межах роботи платформи «НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ТРЕНІНГИ SOFT SKILLS»

18 квітня 2023 р. Участь студентів спеціальності «Маркетинг» у роботі платформи «НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ТРЕНІНГИ SOFT SKILLS» в межах міжнародної та міжвузівської взаємодії

20 березня 2023 р. Участь студентів спеціальності «Маркетинг» у роботі платформи «НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ТРЕНІНГИ SOFT SKILLS»