Договори про співпрацю із зарубіжними закладами вищої освіти та організаціями

Кафедра уклала договори щодо співпраці, обміну досвідом з реалізації освітніх програм та здійснення підготовки фахівців з такими зарубіжними ЗВО та організаціями:

Wyzsza Szkoia Zarzadzania i Przedsiebiorczosci w Walbrzychu

ACADEMI OF SILESIA, Katowice, Poland

AKG Global Support Services (OPS) Private Limited, India

Wyzsza Szkoia Handlu і Ustug w Poznaniu, Poland