Однією з найважливіших передумов високої якості підготовки
фахівців спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-професійною
програмою «Маркетинг» є рівень її навчально-лабораторної бази.
За кафедрою маркетингу закріплені дві мультимедійні аудиторії
для проведення лекційних та практичних занять (4-314 і 4-404), одна
аудиторія, в якій створені умови для самостійної роботи аспірантів та
докторантів (4-517).
Крім того, здобувачі вищої освіти можуть використовувати
ресурси інформаційно-комп’ютерного центру університету. Підготовка
здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-професійною
програмою «Маркетинг» ведеться з використанням сучасних
інформаційних освітніх технологій.
Викладацький склад випускової кафедри забезпечений
індивідуальними робочими місцями з відповідними умовами для праці.
Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, виробничої
санітарії і протипожежної безпеки проводиться згідно вимог державних
стандартів. Випадків порушень і травмувань не зареєстровано.

НАЯВНА МАТЕРІАЛЬНЛЬНО -ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ.