Однією з найважливіших передумов високої якості підготовки фахівців спеціальності 075 «Маркетинг» за усіма освітніми програмами є рівень навчально-лабораторної бази кафедри маркетингу. За кафедрою закріплені дві мультимедійні аудиторії для проведення лекційних та практичних занять (4-314 і 4-404), методичний кабінет кафедри, в якому створені умови для самостійної роботи здобувачів (4-517а). Крім того, здобувачі вищої освіти можуть використовувати ресурси інформаційно-комп’ютерного центру університету, зокрема комп’ютерну лабораторію (4-510), у якій встановлено відповідне програмне забезпечення.

Договори про співробітництво, постачання та використання програмного забезпечення:

ТОВ «Системи для бізнесу 2018» – «M.E.Doc», «СОТА», «ПРРО Cashalot»

ТОВ «ФОРТ СОФТ» – «IBM SPSS Statistics PREMIUM»

Підготовка здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» ведеться із використанням сучасних інформаційних освітніх технологій. Викладацький склад кафедри забезпечений індивідуальними робочими місцями з відповідними умовами для праці (4-517 та 4-517b). Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки проводиться згідно вимог державних стандартів. Випадків порушень і травмувань серед викладачів та здобувачів не зафіксовано.

Загальна площа приміщень кафедри становить 144,36 кв. м., з них під навчальними аудиторіями – 72,36 кв. м., що складає 50,13 % від загальної площі.

Інформація про площі приміщень кафедри маркетингу, кв. м.

АудиторіяЗагальна площаНавчальна
площа
4-404 Навчальна36,18 кв. м.36,18 кв. м.
4-314 Навчальна36,18 кв. м.36,18 кв. м.
4- 517а Кабінет індивідуальних занять здобувачів
(методичний кабінет кафедри)
18,00 кв. м.
4- 517b Кабінет завідувача кафедри18,00 кв. м.
4- 517 Викладацька36,00 кв. м.

Навчальна аудиторія підготовки магістрів (4-404)

Навчальна аудиторія підготовки бакалаврів (4-314)

Кафедра маркетингу (4-517)

Комп’ютерний клас (4-510)