На базі кафедри маркетингу виконано 10 госпдоговірних науково-дослідних робіт.

У тому числі за останніх 5 років:

 1. Формування механізмів маркетингового управління дистрибутивною політикою підприємства, номер державної реєстрації 0117U005269, 2018-2019 рр., замовник ТОВ-підприємство «АВІС».

2. Маркетингова стратегія формування міжфірмових зв’язків підприємства, номер державної реєстрації 0121U111778, 2021-2022 рр., замовник ТОВ «Металсервіс».

3. Формування стратегії просування підприємства в інтернет-мережі на засадах SMM-маркетингу, номер державної реєстрації 0122U201589, 2022-2023 рр., замовник ТОВ «ХІЛАРІ КОСМЕТІКС»