Освiтньо-професійна програма «Маркетинг» ОС Бакалавр

Гарант освітньої програми: Зінаїда АНДРУШКЕВИЧ, к.е.н., доц.

Мета програми: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування інноваційних підходів і сучасних цифрових та комунікаційних технологій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні успішно конкурувати у галузі маркетингу підприємств різних сфер діяльності та форм власності на основі інноваційних підходів і сучасних цифрових та комунікаційних технологій, а також із залученням стейкголдерів.

Освітньо-професійна програма 2020

Освітньо-професійна програма 2016