Вступ в магістратуру 2023

075 «Маркетинг»

Для вступу на основі диплому бакалавра

Вступники складають єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)У складається із двох блоків: 

  • тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)
  • тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Тест з іноземної мови: читання тексту та виконання до нього завдання на розуміння змісту, встановлення відповідностей. Потрібно знати зміст, логіку, ідею тексту, щоб успішно виконати цей блок завдань. Також знадобиться вміння дізнаватися із контексту про значення слів, які ви не знаєте. У другій частині завдання на лексику та граматику. 

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) передбачає оцінювання рівня володіння спеціальними знаннями.

ЄВІ та ЄФВВ складатимуться в різні дні. 

Для вступу на основі диплому спеціаліста/магістра необхідно скласти:

  • Фахове випробування у ЗВО.
  • Іноземна мова у ЗВО.

Або

  • Іспити на загальних умовах (ЄВІ, ЄФВВ).

Всі вступники, незалежно від того, на базі диплому бакалавра/спеціаліста/магістра вступають – беруть участь у широкому конкурсі на загальних правах.