Договори про академічну мобільність із закладами вищої освіти України

Кафедра уклала договори щодо реалізації програм академічної мобільності учасниками освітнього процесу з такими ЗВО:

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова


Договори про співпрацю із закладами вищої освіти України

Кафедра уклала договори щодо співпраці, обміну досвідом з реалізації освітніх програм та здійснення підготовки фахівців з такими ЗВО:

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рівненський державний гуманітарний університет

Черкаський державний технологічний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

Луцький національний технічний університет

Полтавський університет економіки і торгівлі

Полтавський державний аграрний університет

Договори про співпрацю з підприємствами

Кафедра уклала договори щодо співпраці з метою забезпечення високої якості підготовки фахівців та їх працевлаштування з такими підприємствами:

ТОВ «ЛІТМА»

ТОВ «Аквілон-Т»

ПрАТ «ОБОЛОНЬ «Солодовий завод»

ТОВ «Престиж-Авто»

ТОВ «СТФАЛКОН»

Договори на проведення практик студентів

СТОВ «Аграрник»

ТОВ «Гамма Техніка»

ТОВ «Дрім Світ»

ТОВ «ІКЛАВ»

ТОВ «Автоцентр Статус Авто»

Хмельницьке відділення ПрАТ СК «Уніка»

ТДВ «Хмельницькзалізобетон»