Основними завданнями виконання студентами кваліфікаційної (дипломної) роботи є узагальнення їх теоретичних знань та практичних умінь з метою визначення їх рівня виконання вимог освітньо-професійної програми та набутих компетентностей.

Кваліфікаційна (дипломна) робота: методичні рекомендації щодо її виконання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Ознайомитись із захищеними кваліфікаційними (дипломними) роботами є можливість в Інституційному репозитарії