До неформальної освіти належать:

– короткотривалі курси, лекції або тренінги;

– заняття із репетиторами або тренерами;

– підвищення кваліфікації;

– інші активності, що дозволяють Вам розвивати свої навички.

Головна перевага неформальної освіти – ефективність. За відносно короткотривалий термін є можливість суттєво покращити свої знання і навички.

В Законі України «Про освіту» наводиться таке визначення: «Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій».

В країнах Європейського Союзу неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з формальною. Її розвитку сприяють організації найвищого рівня.

В Україні поки не має прийнятих стандартів неформальної освіти, проте є низка організацій, що займаються її розвитком: Prometheus, Українська Академія Лідерства, Міжнаціональний центр неформальної освіти тощо.

Серед найпопулярніших світових платформ неформальної освіти є такі:

Кафедра маркетингу Хмельницького національного університету також не залишається осторонь питань, що стосуються розвитку і впровадження неформальної освіти в процес підготовки здобувачів.

На платформі Prometheus пропонуємо, для поглиблення ваших знань і навичок у діяльності, що переважно пов’язана з маркетинговою діяльністю, такі «безкоштовні» навчальні курси:

Положення про перезарахування результатів неформальної освіти