Гарант освітньої програми: Анатолій ТЕЛЬНОВ, д.е.н., проф.

Мета програми: Формування на основі інтеграції виробництва, освіти і науки ефективної системи підготовки наукових кадрів, здатних розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного маркетингу, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; здійснення науково-педагогічної діяльності.

Особливості програми: Акцент на інтеграції ефективної системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, виробництва та науки у галузі маркетингу із залученням до цього процесу провідних науковців, спеціалістів-практиків (професіоналів) та інших стейкголдерів.

Освітньо-наукова програма 2020

Освітньо-наукова програма 2017

Освітньо-наукова програма 2016