Курсова робота – важлива складова частина навчального плану. Її виконання – один із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, засвідчує рівень набутих знань та вмінь використовувати їх при опрацюванні теоретичних і практичних питань при здійсненні маркетин­гової діяльності.

Маркетинг послуг : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності «Маркетинг»

Маркетингові дослідження : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Маркетинг”

Маркетингові комунікації : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Маркетинг”

Логістика : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Маркетинг”