РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

іноземна мова за акедемічним спрямуванням
іноземна мова:іншомовна комунікація
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ, ПРИБУТКОМ ТА ІННОВАЦІЯМИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ
УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

CRM СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DIGITAL КОМУНІКАЦІЇ В МАРКЕТИНГУ
HR МАРКЕТИНГ
START-UP МАРКЕТИНГ
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВИХ ВЗАЄМОДІЙ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ