кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

e-mail: zakryzhevskai@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Закінчила Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

у 2005 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»,

у 2006 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фінанси».

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2010 року.

Доцент кафедри маркетингу з 2013 року.

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 17 років.

Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– № 2Б-2020 «Розробка стратегій та моделювання інноваційного потенціалу кластеризації соціально-економічних систем в контексті національної безпеки держави»;

– 0117U001169 «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу»;

– 0118U000229 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискорення процесів євроінтеграції».

Підвищення кваліфікації

  1. Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.02.2021 р. до 22.02.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП (45 год)
  2. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
  3. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.) 
  4. Підвищення кваліфікації у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.)
  5. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
  6. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155. (30 год.)

Підвищення кваліфікації у неформальній освіті

  1. Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, 16 грудня 2021 р. (30 год)
  2. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік»  відповідно до наказу №99 КП від 4.05.2020 р.

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 50 публікацій наукового та понад 20 навчально-методичного характеру з яких близько 35 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій. Брала участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу

Нагороди:

Грамота ХНУ за професіоналізм, сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, з нагоди Дня освітянина та 57 річниці від заснування університету

Почесна грамота Хмельницької міської ради 13.10.2022

Трудова діяльність:

2006-2010 рр. – асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

З 2010 року-до теперішнього часу – доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

2017-2022 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету економіки і управління Хмельницького національного університету.

2018-2022 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії факультету економіки і управління Хмельницького національного університету.

з 2022 року – експерт Національного Агентства із Забезпечення Якості Вищої Освіти

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Міжнародний маркетинг», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньо-економічна діяльність у професійній сфері», «Стратегічний маркетинг».