кандидат економічних наук
завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

e-mail: zakryzhevskai@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Закінчила Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

у 2005 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини”

у 2006 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”


Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2010 року.

Доцент кафедри маркетингу з 2013 року.


Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 17 років.


Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

–№ ДР 0120U102088 «Розробка стратегій та моделювання інноваційного потенціалу кластеризації соціально-економічних систем в контексті національної безпеки держави», 2020-2021 рр.;

– № ДР 0117U001169 «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу», 2017–2019 рр.;

– № ДР 0118U000229 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискорення процесів євроінтеграції», 2018-2020 рр.


Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації (стажування) в ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» у відділі інтеграції науки, освіти та бізнесу терміном з 1 лютого 2024 року по 1 травня 2024 року, відповідно до наказів № 9-12 від 25.01.2024 р.(6 кредитів/ 180 год.)

Міжнародне науково-педагогічне стажування в WSHIU Akademia Nauk Stosowanych / УТтаП Академія прикладних наук (м. Познань, Польща) з 1 листопада 2023 р. по 31 січня 2024 р. (6 кредитів/180 год.)

Розвиток мовленнєвої компетентності у контексті вивчення англійської мови відповідно до CEFR терміном з 2.10.2023 р. до 30.12.2023 р. (30 год.).

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУ за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» з 04 травня по 10 червня 2023 р., наказ №72-кп від 02.05.2023 р.(30 год.)

Міжнародне стажування на тему «Управління науковими та освітніми проектами: міжнародний досвід», яке проходило на базі Авіаційного університету Грузії, Венеціанського університету Ка Фоскарі (Венеція, Італія) спільно з IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) терміном з 30.03.2023 р. до 30.05.2023 р. відповідно до наказу від 24.03.2023р. № 55-КП (180 год).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.).

Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.02.2021 р. до 22.02.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП (45 год).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155. (120 год.)


Підвищення кваліфікації у неформальній освіті:

Онлайн-семінар «Університетська система забезпечення академічної доброчесності, 2024 р.

Вебінар «Інструменти SMM-спеціаліста 2024: ШІ, сервіси, застосунки», 2024 р.

Он-лайн конференція «Бізнес-стратегія 2024», 2023 р.

Он-лайн конференція «Як вирости від фрилансу в маркетингу до власної маркетингової агенції», 2023 р.

Он-лайн конференція «SMM для бізнесу», 2023 р.

Теоретично-практичний курс по роботі з КП «M.E.Doc», 2023 р.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, 16 грудня 2021 р. (30 год).


Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 50 публікацій наукового та понад 20 навчально-методичного характеру з яких близько 35 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій. Брала участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років.

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років.

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років.

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру.


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу.

Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Член громадської організації «Об’єднання маркетологів України».


Нагороди:

Грамота ХНУ за професіоналізм, сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, з нагоди Дня освітянина та 57 річниці від заснування університету

Почесна грамота Хмельницької міської ради 13.10.2022 р.

Подяка Хмельницької обласної ради 01.10.2023 р.


Трудова діяльність:

2006-2010 рр. – асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету;

2010-2023 рр. – доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету;

2017-2022 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету економіки і управління Хмельницького національного університету;

2018-2023 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії факультету економіки і управління Хмельницького національного університету;

з 2022 року – експерт Національного Агентства із Забезпечення Якості Вищої Освіти;

З 2023 року – завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.


Навчальні дисципліни, що викладає:

«Стратегічний маркетинг», «Університетська освіта та академічна доброчесність», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньо-економічна діяльність у професійній сфері».