Нянько Віталій Миколайович

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

       

e-mail: nvmtopaz2@ukr.net

Нянько Віталій Миколайович, народився у місті Волочиську Хмельницької області 19 листопада 1977 року.
У 1994 році закінчив із срібною медаллю Волочиську загальноосвітню
школу І-ІІІ ступенів No1 і одержав атестат про повну загальну середню
освіту.
В 1994 році вступив до Хмельницького інституту економіки і
підприємництва, а у 1999 році закінчив навчання та отримав диплом про
вищу освіту з відзнакою за спеціальністю 7.050107 «Економіка
підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста «економіст»
У 2010 році вступив до аспірантури Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя, де у лютому 2013 року захистив дисертацію на тему: «Управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування», а у травні 2013 року було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
В червні 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій.
З вересня 1999 року і до цього часу працював на посадах асистента,
викладача, старшого викладача, доцента, в.о. завідувача кафедри менеджменту організацій, проректора, начальника навчальної частини, в.о. директора Економічного коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва», проректора з навчальної роботи приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва».
З вересня 2014 року працюю за сумісництвом на посаді доцента
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького
національного університету.
Підвищував кваліфікацію у Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана (свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК АК No052899 від 25 жовтня 2000 року та СПК No366179 від 23 лютого 2007 року), у Київському національному торговельно-економічному університеті (сертифікати за березень 2004 року та квітень 2005 року), у Європейському університеті (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК No473454 від 30 листопада 2007 року),
Пройшов сертифікацію з категорії сертифікований користувач-
методист програмного забезпечення «ПАРУС-МЕНЕДЖМЕНТ ТА
МАРКЕТИНГ 7.40» з правом викладання (сертифікат No1452341 від 09
листопада 2007 року), а також проходив стажування у Головному управлінні статистики у Хмельницькій області (довідка 320/224 від 01 грудня 2009 року), у Хмельницькій торгово-промисловій палаті (довідка 22-01/348 від 16 травня 2016 року.Брав участь в Європейському інституційному візиті, організованому ЛМГО «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», у період із 24 по 28 листопада 2013 року, у Відні, Братиславі, Будапешті.
Є членом Всеукраїнської асоціації маркетингу, Хмельницької обласної
організації Спілки економістів України.
Запрошувався до складу журі Всеукраїнського конкурсу випускних,
дипломних та магістерських робіт з менеджменту, Всеукраїнської олімпіади з менеджменту, Всеукраїнського конкурсу юних економістів, конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Понад 60 публікацій. З них – 34 наукові (в тому числі 16 – у фахових наукових виданнях) та більше 30 навчально-методичного характеру.
Учасник більше 15 наукових і практичних конференцій.

Основні публікації:

1. Побудова математичної моделі прогнозу врожайності цукрових
буряків. Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – No 7. –
Хмельницький, ТУП, 2001, – С. 457–461.
2. Роль маркетингових досліджень у формуванні оптимального
товарного асортименту. Торгівля і ринок України. Тематичний збірник
наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування – Донецьк : Дон ДУЕТ. – 2002. – Випуск 14. – Том І. – С. 95–100.
3. Вплив маркетингових досліджень на розвиток підприємництва.
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного
інституту. Економічні науки. – Чернівці, – 2003. – Випуск 4. – С. 225–227.
4. Формування ефективної системи маркетингового менеджменту в
діяльності ВАТ «Термопластавтомат». Вісник Хмельницького національного університету. – 2006 – No 3 (82). – С. 135–140.
5. Сутність, значення та місце маркетингових досліджень у системі
маркетингу машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – No 1. – С. 135–140.
6. Необхідність та роль маркетингових досліджень в сучасних умовах
управління Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – No 1 [4]. – С. 284–289.
7. Особливості маркетингової діяльності на підприємствах
машинобудування / Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. – 2012. – No 1 [11]. – С. 256–260.
8. Організаційні аспекти удосконалення маркетингових досліджень
підприємств сільськогосподарського машинобудування / Інноваційна
економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – No 7 (33). – С. 199–204.9. Комплексне маркетингове дослідження підприємств
сільськогосподарського машинобудування / Інноваційна економіка.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – No 8 (34). – С. 220–225.
10. Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими
дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування / Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – No 2 (7). – С. 6–15.
11. Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві /
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – No 6 (44). – С. 212–218.
12. Проблеми впровадження системи управління ефективністю
маркетингових досліджень на підприємствах сільськогосподарського
машинобудування / Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. – 2013. – No5 (22). – С. 270-281.
13. Управління маркетинговими дослідженнями як інструмент
активізації інноваційної діяльності підприємств / Вісник Хмельницького
національного університету. Економічні науки. Т. 2 – 2013. – No6 (206). – С. 30-35.
14. Роль маркетингових досліджень в управлінні машинобудівними
підприємствами / Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – No 1. – С.
232–243.
15. Інноваційний маркетинг на підприємствах України / Інноваційна
економіка. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2014. – No 6 (55). – С. 228–231.
16. Роль брендингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
олійно-жирової галузі / Науковий вісник Одеського національного
економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – No7 (227). – С. 215–224.

 

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Снртифікат Нянько В.М.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

Міжнародне он-лайн стажування в дистанційній формі у Center for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg за темою: “Innovative marketing tools and technologies in the commercial and non-stop commercial sphere” з 5.04.2021р. по 4.06.2021р. СЕРТИФІКАТ

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Управління маркетинговими дослідженнями та ефективність
маркетингової діяльності.
Статистичні методи обробки маркетингової інформації.
Роль брендингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств.

ЗАХОПЛЕННЯ

Футбол, настільний теніс, стрільба з лука, подорожувати, окремі види
активного і пасивного відпочинку.