кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу  Хмельницького національного університету

e-mail: niankovm@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Хмельницький інститут економіки і підприємництва, 1999 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліста: економіст.


Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), спеціалізована вчена рада К 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2013 р.)

Доцент кафедри менеджменту організацій (2015 р.)


Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – 23 роки.


Підвищення кваліфікації: 

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою (курсу, тренінгу) Професійного розвитку викладача Отримано сертифікат ХНУ 07.07.2020 р. про підвищення кваліфікації (стажування) з 04 травня 2020 року до 30 травня 2020 року, відповідно до наказу ХНУ від 04 травня 2020 року №99-КП за програмою професійного розвитку викладача: набуття додаткових компетентностей з маркетингу, торговельного підприємництва і логістики для підготовки матеріалів лекцій, практичних занять, завдань для самостійної роботи із запровадженням елементів дистанційного навчання в начальний процес та використанням сучасних інтернет-технологій. Реєстр №20/111 (30 год.)

Стажування на ДП “Новатор” терміном з 1.11.2022 р. до 1.02.2023 р. відповідно до наказу від 28 жовтня 2022 р. № 250-КП (180 год, 6 кредитів ЄКТС)

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 р. №155 (120 год.).


Підвищення кваліфікації у неформальній освіті:

Підвищення кваліфікації на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Сертифікат Експерта з акредитації освітніх програм,

Підвищення кваліфікації на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Києво-Могилянська бізнес-школа, Сертифікат з Навчального курсу «Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності», Ідентифікаційний номер сертифікату f23dd988cc3c43f3935dfbe07b2ae15c,

Підвищення кваліфікації шляхом участі у Круглому столі: «Інформаційні технології в бізнесі: нові вектори розвитку та взаємодії». 11.03.2021 року. Отримано сертифікат ЛНУ ім. І. Франка №1-2021/13. (3 год.)

Підвищення кваліфікації за програмою Innovative marketing tools and technologies in the commercial and non-commercial sphere. Senior Research Assistant. Economics. Innovative marketing 05 April / 04 June 2021. Certificate Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg 2 months (180 hours).

Підвищення кваліфікації шляхом участі у он-лайн семінарі з підготовки працівників (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи закладів фахової передвищої освіти 15.07.2021 р. Отримано сертифікат ДСЯОУ ДОУ «НМЦ з питань освіти» (30 год.) Обліковий запис №040.

Підвищення кваліфікації на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс: «Економіка на кожен день». 01.11.2021 р.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у онлайн навчанні за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти 01 грудня 2021 року. Отримано сертифікат Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти МОНУ СС 38282994/4580-21 (16 год.)

Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики». Захід відбувся в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055-«AICE-With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» 23.05.2022 р. Отримано сертифікат учасника (4 год.)

Підвищення кваліфікації шляхом участі у зустрічі на тему: «Психологічна підтримка дітей в умовах військових дій». 03.08.2022 р. Отримано сертифікат ТОВ Видавництво «РАНОК» Код ЄДРПОУУЗ1060300. Y030822119098316367 (2 год.)

Школа успішного аграрія. Craft farming school. 21-23 лютого 2023 р.


Наукові та навчально-методичні публікації: 

Автор та співавтор близько 70 публікацій наукового та понад 50 навчально-методичного характеру з яких близько 50 статей опублікованих у фахових виданнях, 3 статті в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science.

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу (сертифікат УАМ №313 від 15 листопада 2018 р., м. Київ).


Трудова діяльність

З 01.09.1999 р. – асистент кафедри менеджменту організацій.

З 01.09.2002 р. – викладач кафедри менеджменту організацій.

З 01.09.2005 р. – старший викладач кафедри менеджменту організацій.

З 01.09.2013 р. – доцент кафедри менеджменту організацій.

З 01.09.2014 р. – проректор з навчальної роботи, доцент кафедри менеджменту.

З 01.09.2014 р. – доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва.

З 01.09.2022 р. – проректор з навчальної роботи, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту.

З 01.09.2022 р. – доцент кафедри маркетингу.


Дисципліни, що викладає: 

«Маркетингова товарна політика», «Маркетингова аналітика», «Створення та управління брендами», «Бренд-менеджмент».