кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

e-mail: andrushkevychzi@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Закінчила Хмельницький національний університет у 2006 році за спеціальністю Менеджмент організацій


Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

2006-2011 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2011 році Захистила дисертацію на тему: «Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних  підприємств»

Кандидат економічних наук з 2012 року

Доцент кафедри маркетингу і товарознавства з 2013 року


Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 14 років.


Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУ за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» з 04 травня по 10 червня 2023 р., наказ №72-кп від 02.05.2023 р.(30 год.)

Стажування на ДП “Новатор” терміном з 1.11.2022 р. до 1.02.2023 р. відповідно до наказу від 28 жовтня 2022 р. № 250-КП (180 год, 6 кредитів ЄКТС)

Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.02.2021 р. до 22.02.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП (45 год.)

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)

Підвищення кваліфікації у ТОВ «Гермес» м. Хмельницький з 06.05.2019 р. до 06.06.2019 р. відповідно до наказу від 03.05.2019 №114-КП (180 год)

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу № 155 від 07.11.2018 р. (120 год.).


Підвищення кваліфікації у неформальній освіті:

Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, 16 грудня 2021 р. (30 год)

Розробка та експертиза завдань ЄФВВ предметного тесту з управління та адміністрування, червень 2023 р. (30 год)

Теоретично-практичний курс по роботі з КП «M.E.Doc», 2023 р.

Штучний інтелект майбутнє освіти, 7-23.11.2023 р. (30 год.).


Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 80 публікацій наукового та понад 20 навчально-методичного характеру з яких близько 40 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 4 публікації в колективних монографіях, 2 статті в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science. Брала участь у більше ніж 50 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу 


Нагороди:

Грамота Хмельницького національного університету 2024 р.

Подяка Хмельницького національного університету 2022 р.


Трудова діяльність:

З 2008 року – асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

З 2011 року – старший викладач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

З 2012 року – участь у Міжнародному освітньому проєкті «Програма НАТО-Україна: перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців»

З 2012 до теперішнього часу доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

З 2023 року – експерт Національного Агентства із Забезпечення Якості Вищої Освіти


Навчальні дисципліни, що викладає:

«Менеджмент он-лайн продаж», «Управління лояльністю споживачів», «Логістика», «Комерційна логістика», «Управління маркетинговими інтернет-проєктами».