Кандидат економічних наук
Доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

e-mail:andrushkevychzi@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Закінчила Хмельницький національний університет у 2006 році за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

2006-2011 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2011 році Захистила дисертацію на тему: «Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних  підприємств»

Кандидат економічних наук з 2012 року

Доцент кафедри маркетингу і товарознавства з 2013 року

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 14 років.

Підвищення кваліфікації

  1. Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.02.2021 р. до 22.02.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП (45 год)
  2. Підвищення кваліфікації у Українській Асоціації Маркетингу, участь у циклі тренінгів «Lifecell Digital Academy», м. Київ, сертифікат № 003 від 16.12.2021 р. (30 год.)
  3. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.).
  4. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік»  відповідно до наказу № 99 КП від 4.05.2020 р.
  5. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
  6. Підвищення кваліфікації у ТОВ «Гермес» м. Хмельницький з 06.05.2019 р. до 06.06.2019 р. відповідно до наказу від 03.05.2019 №114-КП (180 год)
  7. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу № 155.від 07.11.2018 р.

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 80 публікацій наукового та понад 20 навчально-методичного характеру з яких близько 40 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 4 публікації в колективних монографіях, 2 статті в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science. Брала участь у більше ніж 50 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу 

Нагороди:

– Подяка Хмельницького національного університету 2022 р.

Трудова діяльність:

З 2008 року – асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

З 2011 року – старший викладач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

З 2012 року – участь у Міжнародному освітньому проєкті «Програма НАТО-Україна перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців» – https://bit.ly/3s1IyON.

З 2012 до теперішнього часу доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Практика і технологія продажів», «Поведінка споживча», «В2В маркетинг», «Логістика», «Комерційна логістика».