Збори учасників фокус груп

Щиро дякую, відділу забезпечення якості вищої освіти, за можливість прийняття участі у конференції  “Збори для учасників студентських фокус – груп”.
Основними питаннями конференції були:
1. Що таке неформальна освіта?
2. Реалізація студентоцентрованого підходу та принципів академічної доброчесності в освітньому процесі.
Перелік питань та проблем, які обговорювалися під час конференції є актуальними та своєчасними.