ЮВІЛЕЙНА XX міжнародна науково-практична конференція “Проблеми планування в ринкових умовах”

28-30.10.2021 Відбулася ЮВІЛЕЙНА XX міжнародна науково-практична конференція “Проблеми планування в ринкових умовах”.  Єдина в Україні і світі конференція, де питання планування розглядаються максимально комплексно та різнобічно Про значимість конференції та її засновника – Орлова Олівера Олексійовича – свідчать привітання на адресу конференції
Так, з привітанями до ювіляра та учасників конференції звернулися:
⚡Ректор Хмельницького національного університету – Матюх С.А.
⚡Голова Верховної Ради Україн Стефанчук Р.О.
⚡Проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету – Синюк О. М.
⚡Зав. відділом Інституту економіки промисловості НАН України – Ляшенко В.І.
⚡Dariusz Pawliszczy , wojt Gminy Gromadka, Польща
⚡Piotr Paczóski, заступник міського голови м. Єлена Гура, Польща
⚡Marcin Kęsy, Dyrektor, Dziekan Wyzsza Szkola Gospodarki | WSG · Department of Economics, Bydgoszcz, Польща
⚡Marcel Kurt Mainka – керуючий партнер Geothermics Mainka Erdwärme & Brunnenbau GmbH (Німеччина)
⚡Декан факультету економіки і управління ХНУ – Бондаренко М.І.
⚡Завкафедри бізнес-економіки і підприємництва КНЕУ ім. В.Гетьмана – Рєпіна І. М.
⚡Завкафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнаподних економічних відносин НТУ “ХПІ” – Перерва П.Г
⚡Завкафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Филюк І.М.
⚡Радник Рахункової палати України – Погорелов Ю.С. Yuriy Pogorelov
⚡Президент Хмельницької торгово-промислової палати – Бєлякової Н.М.
⚡Директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Державного університету «Одеська політехніка» – Світлана Філиппова Філиппова С.В.
⚡Директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка» – Кузьмін О.Є.
⚡Декан економічного факультету Запорізького національного університету – Череп А.В.
⚡Президент #УкраїнськаАсоціаціяМаркетингу – Лилик І.В. Ирина Лылык

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

Орлов Олівер Олексійович, д.е.н., професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету
Гнучке управління витратами, прибутком та цінами з використанням цільового планування
Бєлякова Наталія Миколаївна, д-р філософії, Президент Хмельницької ТПП
«Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств в умовах глобалізації»
Ковальчук Світлана Володимирівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету
«Чат-боти або програна війна»
Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, декан економічного факультету Запорізького національного  університету
Череп Олександр Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом і маркетиингу
«Інтелектуальний розвиток суспільства- основа конкурентоспроможності держави»
Омельченко Володимир Якович, Д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Маріупольського державного університету
Омельченко Ганна Петрівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету
«Розвиток інфраструктурного забезпечення світового ринку електронної логістики»
Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
«Особливості формування штатного розпису для кафедр
Сагайдак Михайло Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Планування трансформаційного розвитку бізнес-організацій в умовах VUCA-світу»
університету»
Ольга Мороз, громадська активістка, членкиня Молодіжної ради при Хмельницькій Обласній Державній Адміністрації
«Планування власного часу»
Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
«Аналітичне забезпечення планування товарної інноваційної політики промислового підприємства»
Гонтарєва  Ірина Вячеславівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
«Інноваційне підприємництво в умовах обмежень і кризи»
Ларіна Ярослава Степанівна, д.е.н  професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
«Особливості стратегічного маркетингового планування підприємств аграрного сектору»
Ситник Людмила Степанівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса
«Шляхи досягнення макроекономічної стабілізації в Україні»
Юськів Богдан Миколайович, д.п.н., к.е.н., професор кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету
Пляшко Ольга Степанівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету
«Потенціал креативних індустрій України та Польщі: порівняльний аналіз»
Калабухін Юрій Євгенович, професор кафедри маркетингу, комерційна діяльності та економічної теорія Українського державного університету залізничного транспорту
«Теоретичні підходи до визначення ефективності життєвого циклу рухомого складу залізниць України»
Олександ Устьян, менеджер проекту партнерської організації Creative Spark: програма підтримки підприємництва у сфері освіти за підтримки Британської Ради
«Актуальні проблеми і вимоги до сучасної маркетингової стратегії»
Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри підприємництва і маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
«Планування в комплексній системі контролінгу підприємства»
Курбацька Лариса Миколаївна, к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту і маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Багорка Марія Олександрівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Кадирус Ірина Григорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету
«Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в умовах глобальних викликів для бізнесу»
Касян Сергій Якович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу НТУ «Дніпровська політехніка»
«Маркетингове стратегічне планування, ціноутворення, маркетинг подій у сфері енергозбереження на високотехнологічних підприємствах»
 
Григорук Павло Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці
«Інтегральне оцінювання рівня розвитку підприємства»
Жегус Олена Валентинівна, д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу і комерційної діяльності Державного біотехнологічного університету
Михайлова Марія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Державного біотехнологічного університету
«Антисипативне управління маркетинговою діяльністю в умовах динамічних змін»
Танасійчук Альона Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
«Інформацій-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності підприємств в умовах виходу з коронокризи»
Крикавський Євген Васильвич, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики, Національного університету «Львівська політехніка»
«Планування в мережах/ланцюгах поставок: інтеграція  та формалізація»
Хрущ Ніла Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
«Формування стратегій безпечного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу»
Савицька Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри маркетингу та медіакомунікацій Державного біотехнологічного університету
«Зміни споживацької поведінки у FMCG-сегменті»
Wasielewski Mirosław, dr hab, prof, Społeczną Akademia Nauk w Łodzi, RP, Taranskyy Igor, dr nauk, doc. Narodowy uniwersytet «Lvivska Politechnika»
«Outsourcing na rynku usług marketingowych: nowe wyzwania»