2 грудня 2022 р. в режимі конференції Zoom відбулося пленарне засідання Економічного науково-практичного форуму «Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки за умов сучасних глобальних викликів», в межах:

VII Міжнародна науково-практична конференція «Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів»

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах»

XVII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України»

МОДЕРАТОРИ ФОРУМУ

Гончар О.І., д.е.н., проф., професор кафедри  економічної теорії, підприємництва та торгівлі Хмельницького національного університету;

Любохинець Л.С., д.е.н., доц., зав. кафедри  економічної теорії, підприємництва та торгівлі Хмельницького національного університету;

Тельнов А.С., д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ФОРУМУ

1. Теоретичні аспекти розвитку національної економіки та концептуальні засади забезпечення національної безпеки за умов поглиблення процесів діджіталізації та євроінтеграції національної економіки.

2. Підприємництво та торгівля: проблемні аспекти та сучасні тенденції розвитку. Актуальні проблеми розвитку сфери гостинності.

3. Бізнес-моделі підприємництва та економіко-математичне моделювання в умовах цифровізації.

4. Стратегізація управління підприємницьким потенціалом: євроінтеграційний вектор.

5. Актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу у різних сферах господарювання в умовах воєнного часу.

6. Стратегічна парадигма інноваційного маркетингу.

На форумі були представлені науковці та практики 8 європейських країн:

Іноземні вищі навчальні заклади, наукова спільнота яких долучилася до участі у форумі:

Долучилися до форуму і представники реального сектора економіки:

Незважаючи на обстріли, проблеми з електропостачанням та зв’язком, на пленарному засіданні з вітальними словами та доповідями виступили:

– ректор Хмельницького національного університету, к.е.н., доцент,Матюх С.А.

– проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, д.т.н., професор,Синюк О.М.

– декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету, д.е.н., професор, Рудніченко Є.М.

– декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету, к.е.н., доцент, Карпенко В.Л.

– доктор економіки, професор бізнес-адміністрування, спікер наглядової ради Сухумського державного університету, Тбілісі (Грузія) Давід Джалагонія.

– доктор економіки, асоційований професор бізнес-адміністрування, декана факультету бізнесу і соціальних наук Сухумського державного університету, м. Тбілісі (Грузія), Ірма Діхамінджія.

– д.е.н., проф. Державного податкового університету (Україна), ад’юнкт-професор інституту економіки та фінансів Зеленогурського Університету (Польща),Гурочкіна В.В.

– завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіНаціонального університету «Запорізька політехніка», д.е.н., професор, Ткаченко А.М.

– завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету ім. В. Стуса, м.Вінниця, д.е.н., проф., Анісімова О.М.

– президент Хмельницької торгово-промислової палати, к.е.н.,Бєлякова Н.М.

– завідувач кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка», д.е.н., проф., Бондарчук М.К.

– в.о. декана факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, д.е.н., проф. Єпіфанова І.Ю.

– директор інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,д.е.н., проф., Запухляк І.Б.

– д.е.н., проф. Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Мальчик М.В.

– завідувач кафедри економіки,д.е.н., проф. Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,Маслак О.І.

– завідувач кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету д.е.н.,проф, Міценко Н.Г.

– завідувач кафедри бізнес-економіки та підприєм­ництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», д.е.н., проф., Рєпіна І.М.

– д.е.н. проф. Луцького національного технічного університету, Кузьмак О.І.

– д.е.н., проф, Державного університету «Житомирська політехніка», Тарасюк Г.М.

– директор магазину «MoknemIn» ТОВ «LITMA», Буднецька Н.

– к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка», Грибик І.І.

Запланованих доповідей було набагато більше, проте наслідки російської агресії не дали змогу виступити усім бажаючим.

Учасники конференції запланували зустріч наступного року в режимі оф-лайн в українському Криму, де багато років проводилася одна із конференцій форуму «Проблеми планування в ринкових умовах».