XVI Міжнародна науково-практична конференція  МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

16.12.2021 відбулося пленарне засідання
XVI Міжнародної науково-практичної конференції
✅МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ✅
Конференція проходить під егідою МОН України, організатором виступає Кафедра Маркетингу і торговельного підприємництва ХНУ  за підтримки Української асоціації маркетингу.
В цей раз пленарне засідання  конференції відбувалося в онлайн-режимі, що дозволило об’єднати понад 70 учасників зі всіх регіонів України та зарубіжжя (загальна кількість учасників перевищила 160 осіб)👍👍👍
З привітаннями до учасників конференції звернулися:
✅Матюх С.А. Serhii Matyukh – Ректор Хмельницького національного університету, який підкреслив роль кафедри маркетингу і торговельного підприємництва у формуванні іміджу ХНУ як в середині університету, так і за його межами.
✅Синюк О.М. Олег Синюк – проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, який у своїй промові зробив акцент на здобутках наукової школи кафедри. За 2021 рік кафедрою опубліковано понад 10 статей  в журналах, індексованих у наукометричних базах даних, укладено госпдоговірну тему, подано декілька проєктів та стартапів.
✅Jan W. Wiktor  – Profesor zwyczajny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Katedra Marketingu na Wydziale Zarządzania, який наголосив на тривалій співпраці з кафедрою та УАМ і перспективах розвитку міжнародного співробітництва.
✅Бондаренко М.І  – декан факультету економіки і управління ХНУ, який визначив внесок кафедри у наукове життя факультету та університету, особливо щодо проведення щорічних міжнародно-практичних  конференцій, конкурсів та інших заходів, спрямованих на розвиток маркетингу, торговельного бізнесу і комерційної логістики.
✅Бєлякова Н.М   – Президент Хмельницької торгово-промислової, яка звернула увагу на багаторічну і різнобічну співпрацю з кафедрою, а також спільні проєкти, які реалізуються в ході багаторічного співробітництва.
✅ Дейнега О.В. – проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету, який проаналізував головні аспекти розвитку маркетингової науки та визначив, яке місце в цьому процесі посідає #КафедраМаркетингуТорговельногоПідприємництваХНУ
✅Юрій Станкевич  -:помічник гера Марсель Майнка, керуючого партнера  Geothermics Mainka Erdwärme & Brunnenbau GmbH (переклад і супровід Ірина Перевозова, д.е.н., професор, завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ). У промові було акцентовано увагу на можливості реалізації спільних проєктів.
✅Лилик І.В.    –  Президент ВГО #УкраїнськаАсоціаціяМаркетингу, яка окреслила шляхи співпраці Асоціації з кафедрою маркетингу і торговельного підприємництва ХНУ, визначила її роль у діяльності Асоціації  щодо провайдерства її прєктів, консолідуючої ролі маркетингової спільноти.
✅Данько Ю.І.   – проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, який визначив можливості співробітництва з ХНУ та кафедрою маркетингу і торговельного підприємництва  у сфері аграрного і, зокрема, маркетингу органічної продукції.
Шкода, що до відкриття конференції, за незалежними від них обставинами, не змогли приєднатися беззмінний Голова її організаційного комітету  – професор
🍀Крикавський Євген Васильвич Yevhen Krykavskyy  – завідувач кафедри маркетингу і логістики НУ “Львівська політехніка”;
🍀Федорченко Андрій Васильович –  співголова організаційного комітету конференції, завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ імені Вадима Гетьмана,  голова НМК з маркетингу;
🍀Dariusz Pawliszczy  – wojt Gminy Gromadka, Poland 🇵🇱, почесний професор Хмельницького національного університету  – добрий друг та амбасадор конференції!
Зичимо їм та їх близьким здоров’я і найскоршого вирішення питань та подолання проблем🙏🙏🙏
Загалом на пленарному засіданні з доповідями на надзвичайно цікаву, актуальну та важливу тематику виступив 21 спікер.
Всі вони зазначені в Програмі конференції!

Організаторам конференції вдалося витримати баланс між теоретико-науковою і практичною складовими конференції.

Кожна з презентованих  доповідей може претендувати на самостійну дискусію!!!
Дякуємо:
Ілляшенко С.М.  (НТУ “Харківський політехнічний інститут”)
* * *
Данько Ю.І   (Сумський державний аграрний університет)
* * *
Ларіна Я.М. Ярослава Ларина (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)
* * *
Окландер М.А. (Одеський національний політехнічний університет, Віцепрезидент ВГО УАМ)
* * *
Мальчик М. В.  (НУ водного господарства та природокористування, м.Рівне)
* * *
Лядський І.К.  (ТОВ “Останній бастіон”, м.Полтава)
* * *
Танасійчук А.М.  (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ)
* * *
Давліканова Олена   (Фонд імені Ф. Еберта в Україні)
* * *
Сагайдак М.П.  (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)
* * *
Ольга Мороз (молодіжна рада при Хмельницькій Обласній Державній Адміністрації)
* * *
Касян С.Я.  (НТУ  “Дніпровська політехніка”)
* * *
Буднікевич І.М.  (Чернівецький НУ імені Юрія Федьковича)
Оксана Голубовська (OM OMD GROUP)
* * *
Роман Ужва (Digital agents IMREV, м. Хмельницький)
* * *
Гавенко Михайло (ПП “Культтовари – Вінниця”)
* * *
Шапоренко Олена (Комітет Органічного маркетингу УАМ)
* * *
Окландер Ігор  (Міжнародний інститут маркетингу,  Одеса)
* * *
Файвішенко Д. С. (Київський національний торговельно-економічний університет)
* * *
☝Перевозова І.В. (ІФНТУНГ)
☝Заячковська Г.А.  (Хмельницькій кооперативний  торговельно-економічний інститут)
☝Савицька Н.Л. ( Державний біотехнологічний університет, м.Харків)
Головними тезами конференції стали:
💥Маркетинг є інноваційним
💥Маркетинг є технологічним
💥Маркетинг є креативним
💥Маркетинг є органічним
💥Маркетинг є холістичним
💥Маркетинг є соціалізованим
💥Маркетинг є діджиталізлваним
В цей раз пленарне засідання  конференції відбувалося в онлайн-режимі, що дозволило об’єднати понад 70 учасників зі всіх регіонів України та зарубіжжя (загальна кількість учасників перевищила 160 осіб)👍👍👍
Дякуємо всім учасникам конференції та ВГО Українська Асоціація Маркетингу.
Відеозапис конференції