старший викладач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету


e-mail: valkovo@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)

у 1999 році отримав диплом спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент організацій”,


Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 24 років.


Підвищення кваліфікації:

Міжнародне стажування на тему «Управління науковими та освітніми проектами: міжнародний досвід», яке проходило на базі Авіаційного університету Грузії, Венеціанського університету Ка Фоскарі (Венеція, Італія) спільно з IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) терміном з 30.03.2023 р. до 30.05.2023 р. відповідно до наказу від 24.03.2023р. № 55-КП (180 год).


Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 20 публікацій наукового та понад 10 навчально-методичного характеру з яких близько 15 статей опублікованих у фахових виданнях, Брав участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу