старший викладач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

e-mail: valkovo@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)

у 1999 році отримав диплом спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент організацій»,

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 24 років.

Підвищення кваліфікації

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 20 публікацій наукового та понад 10 навчально-методичного характеру з яких близько 15 статей опублікованих у фахових виданнях, Брав участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу