Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Управління торговельним бізнесом ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Стратегічний маркетинг МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Методологія і організація наукових досліджень МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Методологія і організація наукових досліджень ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Торговельне підприємництво ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Економіка праці і соціально-трудові відносини МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Теорія і практика мерчандайзингу МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Товарознавство харчових продуктів ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Мікроекономіка ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Мікроекономіка МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Статистика МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Статистика ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Конфлікти та шляхи їх подолання в професійній діяльності ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Маркетинг послуг МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Основи підприємництва ПТБ)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Основи підприємництва МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Конфлікти та шляхи їх подолання в професійній діяльності МР)
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (Міжнародний маркетинг МР)
Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти на ОП “Маркетинг”
Опитування роботадавців (маркетинг)
Академічна доброчесність та якість освіти очима викладача
Анкета для випускників
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін
Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти

КОМПЛЕКСНИЙ ЗВІТ за результатами соціологічного дослідження: «Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем навчанням в ХНУ». Спеціальність 075 «Маркетинг»