Он-лайн зустріч із представниками Львівського державного університету внутрішніх справ.

Дзеркальний день 22.02.2022 збільшує можливості👍
Сьогодні здобувачі вищої освіти кафедра маркетингу і торговельного підприємництва ХНУ за спеціальностями 075 Маркетинг та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика другого (магістерського) рівня взяли участь у цікавому заході.
У межах школи молодого науковця, ініційованої д.е.н.  професором Рудніченко Євгеном Миколайовичем, відбулася он-лайн зустріч із представниками Львівського державного університету внутрішніх справ.
Маємо зазначити, що ця зустріч  стала цікавим доповненням в рамках дисципліни
✅Управління проєктами та написання грантових програм✅.
Підсумком опанування цієї дисципліни має стати заявка на отримання гранту.
Цікавим досвідом, у підкоренні наукових вершин, поділилася к.ю.н., доцент Оксана ДУФЕНЮК,
яка розповіла про ✅Можливості, які дає грант (організація наукової діяльності, публікації, конференції, співпраця з консультантами, побут, подорожі …)✅
Окремий інтерес у здобувачів ВО викликала можливість продовження освіти на третьому – освітньо-науковому рівні (PhD).
☝Інформацією за цим питанням зі здобувачами поділився
д.е.н., доцент Степан МЕЛЬНИК, який   акцентував увагу на нових аспектах щодо процедури організації захистів докторів філософії у сучасних умовах.
Цікава інформація, якою можна послуговуватися як в освітньому процесі, так і для підвищення освітнього рівня☝☝☝
Дякуємо професійним спікерам 👏👏👏