Нові досягнення в новому році

День Василя можна святкувати по-різному
Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва ХНУ
зустріла Старий Новий рік значною подією:
відбулися 2 захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 Маркетинг
Працювали одразу дві ради:
1. СВР ДФ70.052.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Демко Мар’яни Ярославівни Mariana Demko
Голова ради: Ковальчук Світлана Володимирівна, д.е.н., професор
Члени ради:
Квасницька Раїса Степанівна , д.е.н., професор
Забурмеха Євгена Михайлівна  к.е.н., доцент
Крикавський Євген Васильович, д.е.н., професор
Дейнега Інна Олександрівна , д.е.н., професор
Тема роботи: 🍀Інтегровані маркетингові комунікації в діяльності комерційних банків України🍀
Науковий керiвник: Майовець Євген Йосифович, доктор економічних наук, професор
Робота виконувалась Львівському національному університеті імені Івана Франка
2. СВР ДФ70.052.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вініченка Сергія Анатолійовича Сергей Виниченко
Голова ради: Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор
Члени ради:
Стадник Валентина Василівна, д.е.н., професор
Забурмеха Євгена Михайлівна, к.е.н., доцент
Танасійчук Альона Миколаївна, д.е.н., професор
Згурська Оксана Михайлівна, д.е.н.
Тема:🍀Формування маркетингових стратегій розвитку підприємств на ринку продукції бджільництва🍀
Науковий керiвник: Ларіна Ярослава Степанівна, доктор економічних наук, професор
Надзвичайно цікава тематика, досвідчені рецензенти і опоненти, оригінальні маркетингові дослідження створили унікальну атмосферу наукової дискусії, результатом якої стало поповнення кіл маркетологів-науковців двома непересічними особистостями.
Дякуємо всім членам обох рад – ви справжні фахівці, з якими приємно і цікавого працювати!
Вітаємо Демко Мар’яну і Сергія Вінніченка з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з Маркетингу!
Вважаю, що керівники здобувачів:
Майовець Євген Йосифович та Ларіна Ярослава Степанівна, можуть пишатися своїми аспірантами!
Дякуємо всім причетним до цієї події!