Кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу  Хмельницького національного університету.

e-mail: karpenkov@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) у 2001 році за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2005 року.

Доцент кафедри маркетингу з 2011 року.

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 17 років.

Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– 0115U000223 «Механізми підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу в системі забезпечення соціально-економічних ефектів інтеграції України до ЄС»;

– 0114U000272 «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання»;

– 0117U001169 «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу»;

– 0118U000229 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискорення процесів євроінтеграції»

Підвищення кваліфікації

  1.  Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.02.2021 р. до 22.02.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП (45 год)
  2.  Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
  3.  Підвищення кваліфікації у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.)
  4. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)

Підвищення кваліфікації у неформальній освіті

  1. Участь у семінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 – «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», 23.05.2022 р. (4 год.)
  2. Цикл тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY «Digital Marketing», грудень 2021 р. (30 год.)
  3. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік», відповідно до наказу №99 КП від 4.05.2020 р.

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 100 публікацій наукового та понад 30 навчально-методичного характеру з яких близько 60 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій. Брав участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Трудова діяльність:

З 2005 року – викладач (доцент) кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

З 2006 року – участь у Міжнародному освітньому проєкті «Програма НАТО-Україна перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців» – https://bit.ly/3s1IyON.

2008-2010 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії інституту економіки і управління Хмельницького національного університету.

2008-2013 рр. – заступник декана з виховної та навчальної роботи факультету бізнесу Хмельницького національного університету.

2014-2021 рр. – голова комітету Вільної профспілки працівників Хмельницького національного університету.

З 2021 року – експерт Національного Агентства із Забезпечення Якості Вищої Освіти

З 2022 року – декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Закупівельно-розподільчий маркетинг», «Управління біржовою торгівлею», «Маркетинговий менеджмент», «Основи інноваційного маркетингу»

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу (сертифікат № 303 від 15.11.2018 р.)