кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу  Хмельницького національного університету
декан факультету економіки і управління

e-mail: karpenkov@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) у 2001 році за спеціальністю «Менеджмент організацій»


Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2005 року.

Доцент кафедри маркетингу з 2011 року.


Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 18 років.


Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– 0115U000223 «Механізми підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу в системі забезпечення соціально-економічних ефектів інтеграції України до ЄС»;

– 0114U000272 «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання»;

– 0117U001169 «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу»;

– 0118U000229 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискорення процесів євроінтеграції».


Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації (стажування) в ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» у відділі інтеграції науки, освіти та бізнесу терміном з 1 лютого 2024 року по 1 травня 2024 року, відповідно до наказів № 9-12 від 25.01.2024 р.(6 кредитів/ 180 год.)

Міжнародне науково-педагогічне стажування в WSHIU Akademia Nauk Stosowanych / УТтаП Академія прикладних наук (м. Познань, Польща) з 1 листопада 2023 р. по 31 січня 2024 р. (6 кредитів/180 год.)

Розвиток мовленнєвої компетентності у контексті вивчення англійської мови відповідно до CEFR терміном з 2.10.2023 р. до 30.12.2023 р. (30 год.).

Підвищення кваліфікації завідувачів кафедрами та деканів факультетів ХНУ «Internationalisation Booster» (за програмою «Інтернаціоналізація у закладах вищої освіти»). Тривалість курсу: 5 грудня 2022 р. – 29 червня 2023 р. Обсяг: 1 кредит ЄКТС/30 годин

Міжнародне стажування на тему «Управління науковими та освітніми проектами: міжнародний досвід», яке проходило на базі Авіаційного університету Грузії, Венеціанського університету Ка Фоскарі (Венеція, Італія) спільно з IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) терміном з 30.03.2023 р. до 30.05.2023 р. відповідно до наказу від 24.03.2023р. № 55-КП (180 год.).

Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.02.2021 р. до 22.02.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП (45 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155 (120 год.).


Підвищення кваліфікації у неформальній освіті:

On-line certification training «Funding for participation in international networking through the COST Actions» 10.11. – 15.12.2023 р., (6 ECTS)

Он-лайн конференція «Бізнес-стратегія 2024», 2023 р.

Участь у семінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 – «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», 23.05.2022 р. (4 год.)

Цикл тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY «Digital Marketing», грудень 2021 р. (30 год.)


Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 100 публікацій наукового та понад 30 навчально-методичного характеру з яких близько 60 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій. Брав участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу (сертифікат № 303 від 15.11.2018 р.).

Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Член громадської організації «Об’єднання маркетологів України».


Нагороди:

Грамота ХНУ за багаторічну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок в науково-методичне забезпечення освітнього процесу та з нагоди Дня університету


Трудова діяльність:

З 2005 року – викладач (доцент) кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

З 2006 року – участь у Міжнародному освітньому проєкті «Програма НАТО-Україна: перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців»

2008-2010 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії інституту економіки і управління Хмельницького національного університету.

2008-2013 рр. – заступник декана з виховної та навчальної роботи факультету бізнесу Хмельницького національного університету.

2014-2021 рр. – голова комітету Вільної профспілки працівників Хмельницького національного університету.

З 2021 року – експерт Національного Агентства із Забезпечення Якості Вищої Освіти

З 2022 року – декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету.


Навчальні дисципліни, що викладає:

«Інноваційний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетинг легкої промисловості», «Автотранспортний маркетинг»