кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу  Хмельницького національного університету

e-mail: boikoru@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) у 1995 році за спеціальністю економіка і управління в машинобудуванні (кваліфікація за дипломом – інженер-економіст)


Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

1995-1999 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства і  організація виробництва.

Кандидат економічних наук з 2001 року.

Доцент кафедри економіки з 2003 року.


Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 23 роки.


Підвищення кваліфікації:

Отримання сертифікату з англійської мови В2 First (FCE) – для дорослих рівня В2 (Upper-intermediate).Квітень 2024. (180 годин)

Тренінг «Проблемно (проєктно)-орієнтоване навчання для покоління постміленіалів» з 29.01.2024 р. по 02.02. 2024 р. (1 кредит ЄКТС, 30 годин).

Розвиток мовленнєвої компетентності у контексті вивчення англійської мови відповідно до CEFR терміном з 2.10.2023 р. до 30.12.2023 р. (30 год.).

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУ за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» з 04 травня по 10 червня 2023 р., наказ №72-кп від 02.05.2023 р.(30 год.).

Міжнародне підвищення кваліфікації The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) терміном з 3.12.2021р. по 20.01.2022 р. відповідно до наказу від 30 листопада 2021 р. № 321-КП. (6 кредитів ЄКТС).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.) (сертифікат ХНУ 2).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 19 січня 2019 р. до 19 березня 2019 р. відповідно до наказу від 16.01.2015 р. №7-КП. (180 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.).

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 р. №155 (120 год.).


Підвищення кваліфікації у неформальній освіті:

Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики», 2022 р.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки Scopus та Web of Science», що був проведений компанією «Наукові публікації – Publ.Scence», 2020 р.Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «ДМ в умовах кризи», 2020 р.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «Візуалізація даних маркетингових досліджень», 2017 р.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, 2021.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у V Міжнародній науково-практичній конференції «Modern and global methods of the development of scientific thought», 25-28 жовтня 2022 р., Флоренція, Італія.

Підвищення кваліфікації шляхом участі у ІV Міжнародній науково-теоретичній конференції «Theory and practice of modern science», October 28, 2022 Kraków, Republic of Poland.

Підвищення кваліфікації шляхом участі V Міжнародній науково-теоретичній конференції «Science and technology: problems, prospects and innovations» 16-18.02.2023, Osaka, Japan.


Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 100 публікацій наукового та понад 30 навчально-методичного характеру з яких близько 60 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій. Брав участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу


Нагороди:

Грамота Міністерства освіти і науки України

Подяка від Народного депутата України Сергія Мельника

Подяка від Всеукраїнської екологічної громадської організації

Подяка Хмельницького національного університету 2022 р.


Трудова діяльність:

З 1999 року – викладач  кафедри економіки Хмельницького національного університету.

З 2001 року – старший викладач кафедри економіки Хмельницького національного університету.

З 2003 року – доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.


Навчальні дисципліни, що викладає:

«Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингові комунікації», «Рекламний менеджмент».