Бойко Руслан Васильович

 

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

e-mail: rvboiko@ukr.net

Бойко Руслан Васильович, народився 24 травня 1972 року у місті Києві.

У 1989 році закінчив Хмельницьку загальноосвітню школу №24, де одержав атестат про середню освіту.

З вересня 1990 року до липня 1995 року навчалася у Технологічному університеті Поділля м. Хмельницький, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Економіка та управління в машинобудуванні».

У січні 2001 року захистив дисертаційну роботу за темою: “Економічні методи оцінки економічних рішень (на прикладі підприємств машинобудування)”. У червні 2001 року Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У червні 2003 року Рішенням Атестаційної колегії України було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З вересня 1999 року до серпня 2003 року працював викладачем кафедри економіки Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький.

З вересня 2003 року і до цього часу працюю доцентом кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні посібники:

 • Маркетинг: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Р.В. Бойко та ін. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2015. – 679 с.
 • Рекламний менеджмент : навч. посібник / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін та ін. – Львів, “Новий Світ-2000”, 2017. – 269 с. – 7,5 д.а. Рекомендовано до друку МОНУ лист № 1/11-20240 від 23.12.2013 р. ISBN 978-617-7519-12-5.

Монографії:

1) Бойко Р.В. Організація маркетингових досліджень на підприємствах України / Р.В. Бойко // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький, 2013. – 322с. – С. 58-58.

2) Бойко Р.В.. Організація маркетингових досліджень на підприємствах України: Монографія / За заг. ред. С.В. Ковальчук. : Хмельницький. – 2011.

Основні публікації:

  1. Бойко Р.В. Формування стратегії розвитку підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №5.2019. – С 19-25.
  2. Бойко Р.В. Використання маркетингових інструментів в управлінні сільськогосподарським підприємством // Вісник ХНУ, Економічні науки, Т.1, №5, 2016. С. 35-40.
  3. Бойко Р.В. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Т.2. №5.2018. – С 31-36.
  4. Бойко Р.В. Формування ефективної політики просування продукції підприємства на ринку // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Т.1. №6.2017. – С 42-48.
  5. Бойко Р.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ТОВАРОРУХУ. – / Р.В. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. т. 2. – №5. 2014. – с. 128-133

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Бойко Р.В.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетингові комунікації», «Маркетинговий менеджмент». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Проведення маркетингових досліджень в ринкових умовах

Комунікаційна діяльність суб’єктів ринкових відносин.

ЗАХОПЛЕННЯ

Плавання, активний відпочинок.