Кандидат економічних наук
Доцент кафедри маркетингу  Хмельницького національного університету

e-mail: boikoru@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) у 1995 році за спеціальністю економіка і управління в машинобудуванні (кваліфікація за дипломом – інженер-економіст)

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

1995-1999 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства і  організація виробництва.

Кандидат економічних наук з 2001 року.

Доцент кафедри економіки з 2003 року.

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 23 роки.

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) терміном з 3.12.2021р. по 20.01.2022 р. відповідно до наказу від 30 листопада 2021 р. № 321-КП. (6 кредитів ЄКТС)
 2. Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики», 2022 р.
 3. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.) (сертифікат ХНУ 2)
 4. Підвищення кваліфікації у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 19 січня 2019 р. до 19 березня 2019 р. відповідно до наказу від 16.01.2015 р. №7-КП. (180 год.)
 5. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік»  відповідно до наказу №99 КП від 4.05.2020 р.
 6. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
 7. Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки Scopus та Web of Science», що був проведений компанією «Наукові публікації – Publ.Scence», 2020 р.
 8. Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «ДМ в умовах кризи», 2020 р.
 9. Підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі «Візуалізація даних маркетингових досліджень», 2017 р.
 10. Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, 2021
 11. Підвищення кваліфікації шляхом участі у V Міжнародній науково-практичній конференції «Modern and global methods of the development of scientific thought», 25-28 жовтня 2022 р., Флоренція, Італія
 12. Підвищення кваліфікації шляхом участі у ІV Міжнародній науково-теоретичній конференції «Theory and practice of modern science», October 28, 2022 Kraków, Republic of Poland

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 100 публікацій наукового та понад 30 навчально-методичного характеру з яких близько 60 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій. Брав участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

 1. Член Української асоціації маркетингу

Нагороди:

 1. Грамота Міністерства освіти і науки України
 2. Подяка від Народного депутата України Сергія Мельника
 3. Подяка від Всеукраїнської екологічної громадської організації
 4. Подяка Хмельницького національного університету 2022 р.

Трудова діяльність:

З 1991 року – викладач  кафедри економіки Хмельницького національного університету.

З 2001 року – старший викладач кафедри економіки Хмельницького національного університету.

З 2003 року – доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингові комунікації», «Рекламний менеджмент».