Ковальчук Світлана Володимирівна

 

ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, професор
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Засновник наукової школи маркетинг-логістичні технології в умовах трансформаційних змін
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 Віце-президент та очільник обласного осередку ГО Українська Асоціація Маркетингу
Академік Академії економічних наук України
Член Спілки економістів України

В1990 році із відзнакою закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування», кваліфікація: інженер-економіст.

 • З 1990 по 1993 рік навчалася в аспірантурі Тернопільського інституту народного господарства.
 • У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Національному університеті «Львівська політехніка» у спеціалізованій Вченій раді К.04.06.07, диплом КН014812.
 • Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2000 році, атестат ДЦ001153.
 • З 2005 р. до теперішнього часу – завідувач, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.
 • Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію захистила 27 червня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління
 • 2015 р. присвоєно вчене звання професора за кафедрою маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету (12 ПР № 010549 від 28.04.2015 р.).

 

Авторські свідоцтва на твір

 1. № 98507 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування управління маркетингом підприємств реального сектору економіки на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л., Забурмеха Є.М.
 2. № 98508 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємств харчової промисловості». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л., Забурмеха Є.М.
 3. № 98509 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оцінювання ефективності брендингу у виробничо-торговельних ланцюгах». Автор: Ковальчук С.В.
 4. № 73814 від 12.09.2017 Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування системи маркетинг-менеджменту машинобудівного підприємства». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л.
 5. № 73814 від 12.09.2017 «Оптимізування системи маркетинг-менеджменту машинобудівного підприємства».
 6. № 57547 від 04.12.2014. «Маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємств»;
 7. № 57546 від 04.12.2014. «Маркетингове дослідження страхового ринку та попиту на страхові послуги».
 8. № 57545 від 04.12.2014. «Дослідження маркетингової орієнтованості діяльності страхових компаній».
 9. № 35010 від 15.092010 р. «Методика проведення маркетингових досліджень «Маркетинг-логістичного забезпечення та використання автоматизованих управлінських систем на підприємствах машинобудування».
 10. № 33120 від 5.05.2010 р. «Методика проведення маркетингових досліджень підприємств легкої промисловості».
 11. № 35010 від 15 вересня 2010 р. Літературний науковий твір «Методика проведення маркетингових досліджень «Маркетинглогістичного забезпечення та використання автоматизованих управлінських систем на підприємствах машинобудування». Автори: Ковальчук С.В., Андрушкевич З.М.
 12. № 33120. Літературний науковий твір «Методика проведення маркетингових досліджень підприємств легкої промисловості». Автори: Ковальчук С.В., Петрицька О.С.

 

Навчальні посібники

 1. Ковальчук С.В. Маркетинг : навчальний посібник / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова та ін.; [за ред. канд. екон. наук Ковальчук С.В.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 679 с.
 2. Ковальчук С.В. Рекламний менеджмент: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін та ін. – Львів, «Новий світ-2000», 2017. – 269 с.
 3. Ковальчук С.В. Маркетингова товарна політика: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко та ін. – Львів, «Новий світ-2000», 2016. – 281 с.
 4. Маркетингова цінова політика : навч. посібник./ С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька, С.М. Синиця. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 352 с.
 5. Ковальчук С.В. Стратегічний маркетинг : навчальний посібник. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 291 с.
 6. Ковальчук С.В. Сучасні концепції менеджменту / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 7. Фінанси: навчальний посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2005. – 568 с.

 

Монографії

 1. Kovalchuk S.V. Research, development and elements evaluation of marketing and logistics support of enterprises in production and trade chains / S.V.Kovalchuk, K. L.Semenov // Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. – Collective monograph. – Poland: “Publishing House «Baltija Publishing», 2020. – 600 p. – Р.514-529.
 2. Ковальчук С.В. Формування ефективної дистрибутивної системи як складника успішного бізнесу / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 382-398. – ISBN 978-966-916-840-5. Джерело доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7844.
 3. Ковальчук C.В. Комунікаційна підтримка маркетингу в створенні інноваційної продукції / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Детермінанти сталого розвитку економіки [Текст] : [Монографія] / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В. В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2019. – С. 221-231. Джерело доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7840.
 4. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : монографія / за ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ПП Горенюк Ю. І., 2018. – 320 с.
 5. Ковальчук С.В. Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств у інноваційному управлінні бізнесом / С.В. Ковальчук, К.Л. Семенов // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph / – Lithuania: Publishing House «Baltija Publishing». – 2018. – С. 604-618. – ISBN 978–9934-62683-571-76-3. – 716 p. Джерело доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7839.
 6. Kovalchuk S. The evolutionary approach to the formation of a complex of marketing communications / S. Kovalchuk, L. Dubchuk // Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 168-177. – ISBN 978 – 83-62683-96-3. – pp.348.
 7. Ковальчук С.В. Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств : монографія / О.О. Орлов, О.І. Гончар, С.В. Ковальчук, Є.Г. Рясних. – Хмельницький, ХНУ, 2017. – 552.

 

Опубліковано близько 400 наукових статей, серед яких:

Публікації в науково-метричній базі Scopus та Web of Science

 1. Kovalchuk S. Evaluation of the Convergence of International Markets for Agricultural Enterprises of Ukraine under International Diversification Conditions / S. Kovalchuk, A. Tanasiichuk, O. Hromova, I. Hryhorenko, O. Fedortsova // Italy. European Journal of Sustainable Development, 2020. – Vol 9. – No 2. – Р. 467-487 Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p467. Джерело доступу: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1042/1032 (Scopus).
 2. Kovalchuk Scientific and methodological approaches to the evaluation of marketing management of enterprises in the context of international diversification / Tanasiichuk, A., Hromova, O., Kovalchuk, S., Perevozova, I., Khmelevskyi, O. // European Journal of Sustainable Development, 2020, 9 (3), С. 349-375. – Джерело доступу: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1090/1072 (Scopus).
 3. Kovalchuk Modeling the choice of strategies of marketing management of enterprise personnel / S. Kovalchuk, Zaburmekha Ye.M. Kobets D.L. // Naukovyi Visnyk NHU, 2019, № 2 – С. 163-173. – ISSN 2071-2227 (Scopus).
 4. Kovalchuk Features of building a managerial career based on entrepreneurship education / S. Kovalchuk, Zaburmekha Ye.M. Kobets D.L. // Stoyan Radev Koev, Iryna Moroz, Natalia Mushynska, Olena Kovin’ko // Journal of entrepreneurship education, 2019. – vol: 22. – issue: 1S. – Друк ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651 (Scopus).
 5. Kovalchuk Business scaling using the latest marketing tools / S. Kovalchuk, О. Sadchenko, L. Yakymyshyn, D. Chernenko, A. Zaitseva, A. Dudnyk // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – 8(4). – С. 3889-3894 (Scopus).
 6. Kovalchuk Formation of a system approach to the optimization of marketing management at an enterprise / S. Kovalchuk, D. Kobets, L. Dybchuk // Eastern-European journal of enterprise Technologies. – 3/4 (81). – 2016. – P.4-12 (Scopus).
 7. Kovalchuk S. Marketing Provision of Transformational Economic Processes / S. Kovalchuk, A. Tanasiichuk, S. Sirenko, Y. Zaburmekha // Atlantis Press. Series: Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – Друк ISSN: 978-94-6252-790-4; Online ISSN: 2352-5428. – Джерело доступу: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917612.
 8. Svitlana Kovalchuk. Influence  of  Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises / Alona Tanasiichuk, Svitlana Kovalchuk, Galyna Otlyvanskа, Zinaida Andrushkevych, Kateryna Sokoliuk / European Journal of Sustainable Dev Elopment (2021), 10, 2, 187-200  ISSN: 2239-5938Doi:10.14207/ejsd.2021.v10n2p187, P. 188-200. (Scopus)

 

Публікації в міжнародних наукових журналах, що внесенні в наукометричні бази

 1. Kovalchuk S. Problematic aspects of trade manufacturing chains branding / Kateryna Dobrovolska, Svitlana Kovalchuk // Technology audit and production reserves. – Vol 5, No 4(49) (2019) – P. 36-39. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/181965.
 2. Kovalchuk Svetlana. Researchof motivation aspects for marketing support of innovative activity of industrial enterprises / Svetlana Kovalchuk, Tamara Lien // EURECA: Social Sciences and Humanities, Number 2, 2016 – p. 21-28.

 

Основні публікації у фахових виданнях

 1. Ковальчук С.В. Технології неформальної освіти: європейський та вітчизняний досвід / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № – С. 33-38. – Джерело доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/04/VKNU-ES-2021-N-1-290.pdf.
 2. Ковальчук С.В. Роль служби маркетингу у діяльності підприємства / С.В. Ковальчук, А.А. Рясних, Х.С. Болотнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 56-59. – Джерело доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/04/VKNU-ES-2021-N-1-290.pdf.
 3. Ковальчук С. В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій в умовах кризи / С. В. Ковальчук, Б. Г. Цурська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – № – С. 125-129. – Джерело доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/04/VKNU-ES-2020-N-6-288.pdf.
 4. Ковальчук С.В. Брендинг у сфері виробництва органічної продукції / С.В. Ковальчук, Добровольська К. // Маркетинг в Україні, 2020. – №5 – С. 36-50. – Джерело доступу : http://uam.in.ua/upload/iblock/9e3/9e373651304eacbfa7006fefe09b5113.pdf.
 5. Ковальчук С.В. Неформальна освіта – наша відповідь COVID-19 / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні, 2020. – №2 – С. 41-45. – Джерело доступу : http://uam.in.ua/upload/iblock/84c/84c5be38f87e7a5cbf4fad1762c9ab14.pdf.
 6. Ковальчук С.В. Інтернет-марктинг та його інструменти в сучасних умовах / С.В. Ковальчук, Я.Д. Галюк, М.В. Субачов // Вісник Хмельницького національного університету. – – № 5 (286). – С. 7-10. – Джерело доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N5(286).pdf.
 7. Ковальчук С. В. Синергійний ефект маркетинг-логістичного забезпечення підприємств: сутність, методи і моделі оцінювання / С. В. Ковальчук, К. Л. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019, № 6, Том 2. – С. 163-170.
 8. Ковальчук С. В. Сучасні тенденції та тренди маркетингу освітніх послуг / С. В. Ковальчук, Л.В. Франчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № , Т. 3. – С. 30-32.
 9. Kovalchuk S. Problematic aspects of trade manufacturing chains branding / Kateryna Dobrovolska, Svitlana Kovalchuk // Technology audit and production reserves. – Vol 5, No 4(49) (2019) – P. 36-39. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/181965.
 10. Ковальчук С.В. Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі формування клієнтоорієнтованого маркетингу / С. В. Ковальчук, М. Р. Лазебник, Ю. Стахов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 6. – Т. 1. – С. 282–286. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N6-T1.pdf.
 11. Ковальчук С.В. Проблемні аспекти побудови механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства / С. В. Ковальчук, М. Р. Лазебник // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. – № 15. – С. 104-112.
 12. Ковальчук С.В. Алгоритмізація формування комплексу маркетингових комунікацій харчових підприємств / С. В. Ковальчук, М. Р. Лазебник // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2018. – № 29 (18). – С. 40–48. – Джерело доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8642.
 13. Ковальчук С.В. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Вісник НУВГП. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 2 (82). – С. 382-392. – Джерело доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8634.
 14. Ковальчук С.В. Концепція розвитку маркетингової діяльності фірми / С.В. Ковальчук, С.В. Біліченко, Т.І Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 99-101. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N5-T2.pdf
 15. Ковальчук С.В. Управління брендами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, Н.О. Шевченко // Вісник НУ Львівська політехніка. Серія: Логістика. – № 892, 2018. – С. 114-120. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018. №892-T2.pdf.
 16. Ковальчук С.В. Формування механізму управління аграрним підприємством в умовах міжнародної диверсифікації / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 7-10. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N5-T2.pdf.
 17. Ковальчук С.В. Вплив некомерційних організацій на бізнес-середовище українських підприємств / С.В. Ковальчук, М.С. Принько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №3. – Т.2. – С.104-112
 18. Ковальчук С.В. Сучасні тренди маркетингу гостинності / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха, Т.В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №3. – Т.2. – С.204-209
 19. Ковальчук С.В. Сучасні тренди електронної комерції / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха, О.Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №3. – Т.2. – С.254-256
 20. Ковальчук С.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, І.В. Лісовський // Маркетинг і цифрові технології, 2018.– №1 – Т.2. – С. 55-73. – Джерело доступу. http://mdt-opu.com.ua/files/download/mdt2.1.2018.pdf.
 21. Ковальчук С.В. Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі / С.В. Ковальчук, С.А. Дражниця, В.Л. Карпенко // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2018. – Вип. 23. – С.10-14.
 22. Ковальчук С.В. Аналітичне дослідження ринку маркетингових комунікацій України: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2017. – №5. – Т.2. – С. 126-136.
 23. Ковальчук С.В. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха // Маркетинг і цифрові технології. – Т. 1. – № 1, 2017. – С. 34-51. – Джерело доступу. http://mdt-opu.com.ua/files/download/01(01).2017.pdf.
 24. Ковальчук С.В. Маркетинг-логістичне забезпечення у ланцюгах поставок товарів споживчого попиту / С.В. Ковальчук, К.Л. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2017. – №3. – Т.1. – С. 155-162.
 25. Ковальчук С.В. Маркетингове забезпечення стратегізації управління персоналом підприємства / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. – №4, Т1. – 2017 – С.162-171.
 26. Ковальчук С.В. Застосування сценарного підходу до впровадження маркетингових стратегій управління персоналом у діяльність машинобудівних підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. : Науковий журнал. – №6, Т1. – 2017 – С.7-16.
 27. Ковальчук С.В. Особливості маркетингу органічної продукції / С.В. Ковальчук, К. Добровольська, В. Калина, Ю. Кравчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. – №4, Т.1. – 2017 – С. 90-98.
 28. Ковальчук С.В. Управління витратами як складова механізму економічної безпеки підприємств машинобудування / С.В. Ковальчук, І.В. Лісовський // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». – № 4 (19), 2017. – С. 158-160.

 

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ

 1. III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників“Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”(3 ГРУДНЯ 2021-20 СІЧНЯ 2022 РОКУ) СЕРТИФІКАТ
 2. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславського повіту, Нижнєсілецького воєводства (Республіка Польща) з 15 лютого 2021 року до 28 травня 2021 року. СЕРТИФІКАТИ
 3. Член журі міжнародного конкурсу EFFIE AWARDS Джерело доступу: https://effie.org.ua/contest/jury/
 4. Комплексний науковий міжнародний проект «Детермінанти сталого розвитку економіки» в частині розробки розділу «Маркетинг як ринково-орієнтована концепція сталого розвитку» – Довідка НУ «Києво-могилянської академії» № 64/12-28 від 06.06.2019 р.
 5. Міжнародний науковий проект із обміну досвідом забезпечення навчального процесу у академії ім. Яна Длугуша в Ченстохові, Польща з 12 по 23 березня 2018 р.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації експерта національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), 15-16 квітня 2021 р., Сертифікат № 0043/2021(163) від 16 квітня 2021 р.
 2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» з 01.12.2020 р. по 28 травня 2021 р. (1 кредит – 30 год.).
 3. Курси «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» з 29.03.2021 р. по 20.05.2021 р., відповідно до наказу 57-КП від 04.03.2021 р.
 4. Вебінар на тему «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік»  Сертифікат Ковальчук С.В., 2020 р.
 5. Курси Професійного розвитку викладача. Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram). З 4.05.2020 по 30.05.2020 рр. (1 кредит – 30 год.) відповідно до наказу від 04 травня 2020 року № 99-КП, довідка № 20/101 від 07.07.2020 р.
 6. Сomprehen-sive scientific and practical intership (online) under the program: education, science, business in high quality training of economic specialists, 13-16 November, 2020, Suctava, Romania, 90 год. / 3 кр.
 7. Хмельницька торгово-промислова палата з 20.01.2019 до 21.03.2019 відповідно до наказу від 16.01.2019 №23-КП, довідка № 22-01/258 від 25.03.2019 р.
 8. Хмельницький національний університет «Курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти»» відповідно до наказу №155 від 07.11.2018 р.
 9. Хмельницький національний університет «Курси дистанційного навчання» згідно наказу від 29.06.2017 №138-КП.