кандидат економічних наук
доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

e-mail:  zaburmekhaYev @khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Закінчила Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) у 2002 році за спеціальністю «Облік і аудит»

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

Кандидат економічних наук з 2013 року.

Доцент кафедри маркетингу і товарознавства з 2015 року.

Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 20 років.

Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– 0111U002302 «Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни»;

– 0111U004757 «Формування маркетинг-орієнтованої системи управління страховими компаніями»;

– 0121U111778 «Маркетингова стратегія формування міжфірмових зв’язків підприємства»;

– Свідоцтво № 98507 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування управління маркетингом підприємств реального сектору економіки на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л., Забурмеха Є.М. – Свідоцтво № 98508 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємств харчової промисловості». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л., Забурмеха Є.М.

Підвищення кваліфікації

  1. Курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155.
  2. В Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.)
  3. Підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
  4. Міжнародне науково-педагогічне онлайн-стажування в Center for European Reforms a.s.b.l. Grand Guchy of Luxembourg терміном з 05.04.2021 р. до 04.06.2021 р. відповідно до наказу від 12.03.2021 №68-КП (180 год.)
  5. На курсах підвищення кваліфікації викладачів за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
  6. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
  7. Міжнародне науково-педагогічне стажування в International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing)терміном з 03.12.2021 р. до 20.01.2022 р. відповідно до наказу від 30.11.2021 №321-КП (180 год.)

Підвищення кваліфікації у неформальній освіті

1. Підвищення кваліфікації шляхом участі у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, 16 грудня 2021 р. (30 год)

2. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік»  відповідно до наказу №99 КП від 4.05.2020 р.

3. Підвищення кваліфікації шляхом участі у on-line конференції від агенції результативного інтернет-маркетингу Webpromo та Академії інтернет-маркетингу WebPromoExpert, 10 листопада 2022 р.

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 100 публікацій наукового та понад 30 навчально-методичного характеру з яких близько 50 статей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники. Брала участь у більше ніж 60 науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Член Української асоціації маркетингу

Трудова діяльність:

З 2005 року – асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.

2006-2008 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії факультету заочного та дистанційного навчання Хмельницького національного університету.

З 2014 року – доцент кафедри маркетингу і товарознаства Хмельницького національного університету.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Маркетинг послуг», «Маркетинговий аудит», «Маркетинг у банках», «Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу», «Менеджмент он-лайн продаж».