Забурмеха Євгенія Михайлівна

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

e-mail: zaburmehaem@ukr.net

Освіта:
У 2002р. закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація: економіст.
Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію на тему: «Фінансово-органіаційний механізм маркетинг-орієнтованої страхової компанії» захистила у спеціалізованій Вченій раді К.35.886.01 за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Етапи професійного становлення:
2002р. – 2003р. – асистент кафедри економіки та управління Хмельницької філії МАУП;
2004р. – 2013р – асистент кафедри маркетингу;
2014р. – до теперішнього часу – доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва.

Науковий ступінь, вчені звання:
Кандидат економічних наук з 2013 року (номер диплома ДК No 017699 від 21 листопада 2013 року.)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-методичні праці:

Авторські свідоцтва на твір:
1) Письмовий твір наукового характеру «Маркетингове дослідження страхового ринку та попиту на страхові послуги» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No 57546. Дата реєстрації 04.12.2014.
2) Письмовий твір наукового характеру «Дослідження маркетингової
орієнтованості діяльності страхових компаній». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No 57545. Дата реєстрації 04.12.2014.

Навчальні посібники:
1) Маркетинг: навчальний посібник. Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 679 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):
1) Маркетинг: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є. М. Забурмеха. – ХНУ.
2) Маркетинг: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха, З.М.
Андрушкевич, Т.С. Фесенко. – ХНУ.
3) Теорія і практика мерчандайзингу: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха. – ХНУ
4) Суспільні комунікації: дистанційний курс / С.В. Ковальчук, Є. М Забурмеха. – ХНУ.
5) Маркетинг послуг: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.
6) Інформаційні системи і технології в маркетингу: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.
7) Маркетинг рекреаційних послуг: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.
8) Страховий маркетинг: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.
9) Засоби і технології дизайну в маркетингу: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.
10) Колористика і основи дизайну: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.
11) Товарознавство послуг: дистанційний курс / Є. М Забурмеха. – ХНУ.

Монографії:
1) Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки:
монографія / за ред. С.В. Ковальчук. – Хмельницкий: ТОВ “Поліграфіст-2”, 2011. C.7-21, 253-268, 308-321
2) Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: монографія / за заг. ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2013. – 321 с.

Опубліковано близько 40 наукових статей, серед яких:

Основні публікації у фахових виданнях:
1. Забурмеха Є. М. Маркетингові підходи до сегментування класичного страхового ринку / С. В. Ковальчук, Є. М. Забурмеха // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2006. – No 81–82. – С. 82–84.
2.Забурмеха Є. М. Маркетингові підходи до інтеграційних процесів Українського страхового ринку / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – No 5. – Т. 3. – С. 280–284.
3. Забурмеха Є. М. Маркетингові дослідження страхових послуг міста
Хмельницького / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – No 4. – Т. 1. – С. 133–137.
4. Забурмеха Є. М. Маркетингові підходи до вдосконалення комунікативної політики страхової компанії / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – No6. – Т. 3. – С. 93–95.
5. Забурмеха Є. М. Дослідження ринку страхових послуг: сегмент фізичні особи / С. В.
Ковальчук, В. С. Бастричев, Є. М. Забурмеха // Маркетинг в Україні. – 2008. – No 1 (47). – С. 39–45.
6.Забурмеха Є. М. Динаміка розвитку ринку страхових послуг міста
Хмельницького / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – No 5. – Т. 3. – С. 199–203.7.Забурмеха Є. М. Необхідність стратегічного управління страховими компаніями / Є. М. Забурмеха, О. О. Пагас // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – No 6. – Т. 3. – С. 156–160.
8.Забурмеха Є. М. Особливості управління маркетингом страхових компаній / Є. М. Забурмеха // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. – 2009. – No 5. – С. 63–69.
9.Забурмеха Є. М. Страхова діяльність як обєкт дослідження маркетингу / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – No 6. – Т. 4. – С. 173–177.
10. Забурмеха Є. М. Трендовий аналіз розвитку страхового ринку України / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – No 6. – Т. 4. – С. 115–122.
11. Забурмеха Є. М. Необхідність використання маркетингу в діяльності страхових компаній / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнінауки. – 2012. – No 2. – Т.2. – С. 146–151.

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Забурмехи Є.М.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинговий аудит», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингу у банках», «Маркетинг готельно-ресторанного господарства» . Наказ №99КП від 4.05.2020

Міжнародне он-лайн стажування в дистанційній формі у Center for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg за темою: “Innovative marketing tools and technologies in the commercial and non-stop commercial sphere” з 5.04.2021р. по 4.06.2021р. СЕРТИФІКАТ

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в ринкових умовах
Формування інноваційної маркетингової стратегії підприємств в ринкових умовах
Використання маркетингових інструментів у страховій діяльності

Маркетигові технології у фінансовій та рекреаційній сферах