РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП “МАРКЕТИНГ” ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №075 “МАРКЕТИНГ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”
РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП “МАРКЕТИНГ” ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №075 “МАРКЕТИНГ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”
РЕЦЕНЗІЇ НА ОнП “МАРКЕТИНГ” ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №075 “МАРКЕТИНГ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”
РЕЦЕНЗІЯ НА ОнП “МАРКЕТИНГ” ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №075 “МАРКЕТИНГ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

 

РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП “УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ І КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА” ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”
РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП “УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ І КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА” ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ №07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”