Науковий доробок здобувачів кафедри маркетингу і торговельного підприємництва у 2020/2021 навчальному році

Освітній рівень “Бакалавр”, “Магістр”

Студентські наукові конференції

програма конференції

Конкурси

Студентський науковий гурток “Сучасні проблеми маркетингу і підприємницької діяльності”

2020
2021

Освітній рівень “Доктор філософії”

Напрями наукових досліджень наукових керівників та здобувачів РВО доктор філософії за спеціальністю 075 Маркетинг

Разова спеціалізована вчена рада ДФ70.052.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Семенова Костянтина Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Назва: Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах. Керівник: Ковальчук Світлана Володимирівна. ДЕТАЛЬНІШЕ

Разова спеціалізована вчена рада ДФ70.052.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гавенка Михайла Станіславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Назва: Формування конкурентної стратегії торговельного підприємства, Керівник: Орлов Олівер Олексійович . ДЕТАЛЬНІШЕ

Володимир Корольков. в межах свого наукового дослідження взяв участь у Конкурсі інноваційних ідей молодих вчених «ІІМВ ХНУ 2021» (https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=7&p=7215), його проєкт «Маркетингове забезпечення startup-проєкту FRESH LINE» посів 3-е місце. За цим прєктом підготовлена заявка на отримання патенту.