Ковальчук Світлана Володимирівна

 

ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, професор
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Засновник наукової школи маркетинг-логістичні технології в умовах трансформаційних змін
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 Віце-президент та очільник обласного осередку ГО Українська Асоціація Маркетингу
Академік Академії економічних наук України
Член Спілки економістів України

       

e-mail: sveta_marketing@ukr.net

Народилася 18 серпня 1968 року в місті Донецьк.

В 1990 році із відзнакою закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування», кваліфікація: інженер-економіст.

1990-1993 р.р. навчалася в аспірантурі Тернопільського інституту народного господарства.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.05 «Маркетинг». Тема дисертації – «Економічна оцінка нововведень на засадах інноваційного маркетингу» (КН №014812 від 18.06.1997 р.).

У 2000 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і банківської справи Хмельницького національного університету (атестат ДЦ № 001153 від 29.12.2000 р.).

2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (ДД № 002660 від 21.11.2013 р.). Тема дисертації – «Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств».

2015 р. присвоєно вчене звання професора за кафедрою маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету (12 ПР № 010549 від 28.04.2015 р.).

Етапи професійного становлення

1992 р. – інженер-маркетолог відділу зовнішньоекономічних зв’язків ВО «Термопластавтомат», м. Хмельницький

1992-1993 р.р. – інженер-маркетолог ТОВ «МОНІС», м. Хмельницький

1993-1997 рр. – асистент кафедри обліку, аудиту, статистики і фінансів Технологічного університету Поділля.

1997-1998 р.р. – старший викладач обліку, аудиту, статистики і фінансів Технологічного університету Поділля.

1998-2003 р.р. – доцент кафедри фінансів і банківської справи Технологічного університету Поділля

2003-2005 рр. – доцент кафедри маркетингу Технологічного університету Поділля

2005-2008 рр. член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з маркетингу

2005-2015 рр. займала посади професора та завідувача кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

З 2005 р. до теперішнього часу – завідувач, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

 

Викладання дисциплін:

 • Маркетинг
 • Паблік рилейшнз
 • Сучасні концепції розвитку маркетингу
 • Стратегічний маркетинг
 • Стратегічний маркетинг-менеджмент

 

Нагороди

 1. Нагрудний знак «Відмінник освіти», наказ МОН України № 371 -к від 06.09.2018 р., № 001/186 від 17.07.2018 р.
 2. Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «За багаторічну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» наказ № 96-к від 13.03.2012 р., № 865 м.Київ).
 3. Почесна грамота Всеукраїнської спілки вчених економістів – 2012 р.
 4. Грамоти Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки «За ефективну організацію виконання науково-дослідних робіт, високі досягнення у науковій діяльності та з нагоди святкування Дня Науки» (наказ від 11.05.10 р. №112-к, м. Хмельницький).
 5. Подяка від Хмельницької міської ради та міського голови «За вагомий внесок в розвиток студентської ініціативи у розробці реклами і етики рекламування у соціальній сфері міста, пошук та популяризацію творчих досягнень молоді в галузі соціальної реклами, підвищення рівня підготовки спеціалістів у сфері маркетингу» (5.10.2011 р.)

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Авторські свідоцтва на твір

 1. № 98507 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування управління маркетингом підприємств реального сектору економіки на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л., Забурмеха Є.М.
 2. № 98508 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємств харчової промисловості». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л., Забурмеха Є.М.
 3. № 98509 від 09.07.2020 р. Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оцінювання ефективності брендингу у виробничо-торговельних ланцюгах». Автор: Ковальчук С.В.
 4. № 73814 від 12.09.2017 Авторське право на Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізування системи маркетинг-менеджменту машинобудівного підприємства». Автори: Ковальчук С.В., Кобець Д.Л.
 5. № 73814 від 12.09.2017 «Оптимізування системи маркетинг-менеджменту машинобудівного підприємства».
 6. № 57547 від 04.12.2014. «Маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємств»;
 7. № 57546 від 04.12.2014. «Маркетингове дослідження страхового ринку та попиту на страхові послуги».
 8. № 57545 від 04.12.2014. «Дослідження маркетингової орієнтованості діяльності страхових компаній».
 9. № 35010 від 15.092010 р. «Методика проведення маркетингових досліджень «Маркетинг-логістичного забезпечення та використання автоматизованих управлінських систем на підприємствах машинобудування».
 10. № 33120 від 5.05.2010 р. «Методика проведення маркетингових досліджень підприємств легкої промисловості».
 11. № 35010 від 15 вересня 2010 р. Літературний науковий твір «Методика проведення маркетингових досліджень «Маркетинглогістичного забезпечення та використання автоматизованих управлінських систем на підприємствах машинобудування». Автори: Ковальчук С.В., Андрушкевич З.М.
 12. № 33120. Літературний науковий твір «Методика проведення маркетингових досліджень підприємств легкої промисловості». Автори: Ковальчук С.В., Петрицька О.С.

 

Навчальні посібники

 1. Ковальчук С.В. Маркетинг : навчальний посібник / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова та ін.; [за ред. канд. екон. наук Ковальчук С.В.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 679 с.
 2. Ковальчук С.В. Рекламний менеджмент: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін та ін. – Львів, «Новий світ-2000», 2017. – 269 с.
 3. Ковальчук С.В. Маркетингова товарна політика: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко та ін. – Львів, «Новий світ-2000», 2016. – 281 с.
 4. Маркетингова цінова політика : навч. посібник./ С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька, С.М. Синиця. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 352 с.
 5. Ковальчук С.В. Стратегічний маркетинг : навчальний посібник. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 291 с.
 6. Ковальчук С.В. Сучасні концепції менеджменту / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 7. Фінанси: навчальний посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2005. – 568 с.

 

Монографії

 1. Kovalchuk S.V. Research, development and elements evaluation of marketing and logistics support of enterprises in production and trade chains / S.V.Kovalchuk, K. L.Semenov // Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. – Collective monograph. – Poland: “Publishing House «Baltija Publishing», 2020. – 600 p. – Р.514-529.
 2. Ковальчук С.В. Формування ефективної дистрибутивної системи як складника успішного бізнесу / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 382-398. – ISBN 978-966-916-840-5. Джерело доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7844.
 3. Ковальчук C.В. Комунікаційна підтримка маркетингу в створенні інноваційної продукції / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Детермінанти сталого розвитку економіки [Текст] : [Монографія] / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В. В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2019. – С. 221-231. Джерело доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7840.
 4. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : монографія / за ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ПП Горенюк Ю. І., 2018. – 320 с.
 5. Ковальчук С.В. Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств у інноваційному управлінні бізнесом / С.В. Ковальчук, К.Л. Семенов // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph / – Lithuania: Publishing House «Baltija Publishing». – 2018. – С. 604-618. – ISBN 978–9934-62683-571-76-3. – 716 p. Джерело доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7839.
 6. Kovalchuk S. The evolutionary approach to the formation of a complex of marketing communications / S. Kovalchuk, L. Dubchuk // Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 168-177. – ISBN 978 – 83-62683-96-3. – pp.348.
 7. Ковальчук С.В. Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств : монографія / О.О. Орлов, О.І. Гончар, С.В. Ковальчук, Є.Г. Рясних. – Хмельницький, ХНУ, 2017. – 552.

 

Опубліковано близько 400 наукових статей, серед яких:

Публікації в науково-метричній базі Scopus та Web of Science

 1. Kovalchuk S. Evaluation of the Convergence of International Markets for Agricultural Enterprises of Ukraine under International Diversification Conditions / S. Kovalchuk, A. Tanasiichuk, O. Hromova, I. Hryhorenko, O. Fedortsova // Italy. European Journal of Sustainable Development, 2020. – Vol 9. – No 2. – Р. 467-487 Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p467. Джерело доступу: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1042/1032 (Scopus).
 2. Kovalchuk Scientific and methodological approaches to the evaluation of marketing management of enterprises in the context of international diversification / Tanasiichuk, A., Hromova, O., Kovalchuk, S., Perevozova, I., Khmelevskyi, O. // European Journal of Sustainable Development, 2020, 9 (3), С. 349-375. – Джерело доступу: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1090/1072 (Scopus).
 3. Kovalchuk Modeling the choice of strategies of marketing management of enterprise personnel / S. Kovalchuk, Zaburmekha Ye.M. Kobets D.L. // Naukovyi Visnyk NHU, 2019, № 2 – С. 163-173. – ISSN 2071-2227 (Scopus).
 4. Kovalchuk Features of building a managerial career based on entrepreneurship education / S. Kovalchuk, Zaburmekha Ye.M. Kobets D.L. // Stoyan Radev Koev, Iryna Moroz, Natalia Mushynska, Olena Kovin’ko // Journal of entrepreneurship education, 2019. – vol: 22. – issue: 1S. – Друк ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651 (Scopus).
 5. Kovalchuk Business scaling using the latest marketing tools / S. Kovalchuk, О. Sadchenko, L. Yakymyshyn, D. Chernenko, A. Zaitseva, A. Dudnyk // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – 8(4). – С. 3889-3894 (Scopus).
 6. Kovalchuk Formation of a system approach to the optimization of marketing management at an enterprise / S. Kovalchuk, D. Kobets, L. Dybchuk // Eastern-European journal of enterprise Technologies. – 3/4 (81). – 2016. – P.4-12 (Scopus).
 7. Kovalchuk S. Marketing Provision of Transformational Economic Processes / S. Kovalchuk, A. Tanasiichuk, S. Sirenko, Y. Zaburmekha // Atlantis Press. Series: Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). – Друк ISSN: 978-94-6252-790-4; Online ISSN: 2352-5428. – Джерело доступу: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917612.
 8. Svitlana Kovalchuk. Influence  of  Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises / Alona Tanasiichuk, Svitlana Kovalchuk, Galyna Otlyvanskа, Zinaida Andrushkevych, Kateryna Sokoliuk / European Journal of Sustainable Dev Elopment (2021), 10, 2, 187-200  ISSN: 2239-5938Doi:10.14207/ejsd.2021.v10n2p187, P. 188-200. (Scopus)

 

Публікації в міжнародних наукових журналах, що внесенні в наукометричні бази

 1. Kovalchuk S. Problematic aspects of trade manufacturing chains branding / Kateryna Dobrovolska, Svitlana Kovalchuk // Technology audit and production reserves. – Vol 5, No 4(49) (2019) – P. 36-39. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/181965.
 2. Kovalchuk Svetlana. Researchof motivation aspects for marketing support of innovative activity of industrial enterprises / Svetlana Kovalchuk, Tamara Lien // EURECA: Social Sciences and Humanities, Number 2, 2016 – p. 21-28.

 

Основні публікації у фахових виданнях

 1. Ковальчук С.В. Технології неформальної освіти: європейський та вітчизняний досвід / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № – С. 33-38. – Джерело доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/04/VKNU-ES-2021-N-1-290.pdf.
 2. Ковальчук С.В. Роль служби маркетингу у діяльності підприємства / С.В. Ковальчук, А.А. Рясних, Х.С. Болотнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 56-59. – Джерело доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/04/VKNU-ES-2021-N-1-290.pdf.
 3. Ковальчук С. В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій в умовах кризи / С. В. Ковальчук, Б. Г. Цурська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – № – С. 125-129. – Джерело доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/04/VKNU-ES-2020-N-6-288.pdf.
 4. Ковальчук С.В. Брендинг у сфері виробництва органічної продукції / С.В. Ковальчук, Добровольська К. // Маркетинг в Україні, 2020. – №5 – С. 36-50. – Джерело доступу : http://uam.in.ua/upload/iblock/9e3/9e373651304eacbfa7006fefe09b5113.pdf.
 5. Ковальчук С.В. Неформальна освіта – наша відповідь COVID-19 / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні, 2020. – №2 – С. 41-45. – Джерело доступу : http://uam.in.ua/upload/iblock/84c/84c5be38f87e7a5cbf4fad1762c9ab14.pdf.
 6. Ковальчук С.В. Інтернет-марктинг та його інструменти в сучасних умовах / С.В. Ковальчук, Я.Д. Галюк, М.В. Субачов // Вісник Хмельницького національного університету. – – № 5 (286). – С. 7-10. – Джерело доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N5(286).pdf.
 7. Ковальчук С. В. Синергійний ефект маркетинг-логістичного забезпечення підприємств: сутність, методи і моделі оцінювання / С. В. Ковальчук, К. Л. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019, № 6, Том 2. – С. 163-170.
 8. Ковальчук С. В. Сучасні тенденції та тренди маркетингу освітніх послуг / С. В. Ковальчук, Л.В. Франчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № , Т. 3. – С. 30-32.
 9. Kovalchuk S. Problematic aspects of trade manufacturing chains branding / Kateryna Dobrovolska, Svitlana Kovalchuk // Technology audit and production reserves. – Vol 5, No 4(49) (2019) – P. 36-39. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/181965.
 10. Ковальчук С.В. Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі формування клієнтоорієнтованого маркетингу / С. В. Ковальчук, М. Р. Лазебник, Ю. Стахов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 6. – Т. 1. – С. 282–286. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N6-T1.pdf.
 11. Ковальчук С.В. Проблемні аспекти побудови механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства / С. В. Ковальчук, М. Р. Лазебник // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. – № 15. – С. 104-112.
 12. Ковальчук С.В. Алгоритмізація формування комплексу маркетингових комунікацій харчових підприємств / С. В. Ковальчук, М. Р. Лазебник // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2018. – № 29 (18). – С. 40–48. – Джерело доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8642.
 13. Ковальчук С.В. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Вісник НУВГП. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 2 (82). – С. 382-392. – Джерело доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8634.
 14. Ковальчук С.В. Концепція розвитку маркетингової діяльності фірми / С.В. Ковальчук, С.В. Біліченко, Т.І Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 99-101. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N5-T2.pdf
 15. Ковальчук С.В. Управління брендами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, Н.О. Шевченко // Вісник НУ Львівська політехніка. Серія: Логістика. – № 892, 2018. – С. 114-120. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018. №892-T2.pdf.
 16. Ковальчук С.В. Формування механізму управління аграрним підприємством в умовах міжнародної диверсифікації / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 7-10. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/VKNU-ES-2018-N5-T2.pdf.
 17. Ковальчук С.В. Вплив некомерційних організацій на бізнес-середовище українських підприємств / С.В. Ковальчук, М.С. Принько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №3. – Т.2. – С.104-112
 18. Ковальчук С.В. Сучасні тренди маркетингу гостинності / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха, Т.В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №3. – Т.2. – С.204-209
 19. Ковальчук С.В. Сучасні тренди електронної комерції / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха, О.Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №3. – Т.2. – С.254-256
 20. Ковальчук С.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, І.В. Лісовський // Маркетинг і цифрові технології, 2018.– №1 – Т.2. – С. 55-73. – Джерело доступу. http://mdt-opu.com.ua/files/download/mdt2.1.2018.pdf.
 21. Ковальчук С.В. Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі / С.В. Ковальчук, С.А. Дражниця, В.Л. Карпенко // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2018. – Вип. 23. – С.10-14.
 22. Ковальчук С.В. Аналітичне дослідження ринку маркетингових комунікацій України: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2017. – №5. – Т.2. – С. 126-136.
 23. Ковальчук С.В. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха // Маркетинг і цифрові технології. – Т. 1. – № 1, 2017. – С. 34-51. – Джерело доступу. http://mdt-opu.com.ua/files/download/01(01).2017.pdf.
 24. Ковальчук С.В. Маркетинг-логістичне забезпечення у ланцюгах поставок товарів споживчого попиту / С.В. Ковальчук, К.Л. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2017. – №3. – Т.1. – С. 155-162.
 25. Ковальчук С.В. Маркетингове забезпечення стратегізації управління персоналом підприємства / С.В. Ковальчук, Є.М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. – №4, Т1. – 2017 – С.162-171.
 26. Ковальчук С.В. Застосування сценарного підходу до впровадження маркетингових стратегій управління персоналом у діяльність машинобудівних підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. : Науковий журнал. – №6, Т1. – 2017 – С.7-16.
 27. Ковальчук С.В. Особливості маркетингу органічної продукції / С.В. Ковальчук, К. Добровольська, В. Калина, Ю. Кравчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. – №4, Т.1. – 2017 – С. 90-98.
 28. Ковальчук С.В. Управління витратами як складова механізму економічної безпеки підприємств машинобудування / С.В. Ковальчук, І.В. Лісовський // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». – № 4 (19), 2017. – С. 158-160.

 

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ

 1. III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників“Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”(3 ГРУДНЯ 2021-20 СІЧНЯ 2022 РОКУ) СЕРТИФІКАТ
 2. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславського повіту, Нижнєсілецького воєводства (Республіка Польща) з 15 лютого 2021 року до 28 травня 2021 року. СЕРТИФІКАТИ
 3. Член журі міжнародного конкурсу EFFIE AWARDS Джерело доступу: https://effie.org.ua/contest/jury/
 4. Комплексний науковий міжнародний проект «Детермінанти сталого розвитку економіки» в частині розробки розділу «Маркетинг як ринково-орієнтована концепція сталого розвитку» – Довідка НУ «Києво-могилянської академії» № 64/12-28 від 06.06.2019 р.
 5. Міжнародний науковий проект із обміну досвідом забезпечення навчального процесу у академії ім. Яна Длугуша в Ченстохові, Польща з 12 по 23 березня 2018 р.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації експерта національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), 15-16 квітня 2021 р., Сертифікат № 0043/2021(163) від 16 квітня 2021 р.
 2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» з 01.12.2020 р. по 28 травня 2021 р. (1 кредит – 30 год.).
 3. Курси «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» з 29.03.2021 р. по 20.05.2021 р., відповідно до наказу 57-КП від 04.03.2021 р.
 4. Вебінар на тему «Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік»  Сертифікат Ковальчук С.В., 2020 р.
 5. Курси Професійного розвитку викладача. Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram). З 4.05.2020 по 30.05.2020 рр. (1 кредит – 30 год.) відповідно до наказу від 04 травня 2020 року № 99-КП, довідка № 20/101 від 07.07.2020 р.
 6. Сomprehen-sive scientific and practical intership (online) under the program: education, science, business in high quality training of economic specialists, 13-16 November, 2020, Suctava, Romania, 90 год. / 3 кр.
 7. Хмельницька торгово-промислова палата з 20.01.2019 до 21.03.2019 відповідно до наказу від 16.01.2019 №23-КП, довідка № 22-01/258 від 25.03.2019 р.
 8. Хмельницький національний університет «Курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти»» відповідно до наказу №155 від 07.11.2018 р.
 9. Хмельницький національний університет «Курси дистанційного навчання» згідно наказу від 29.06.2017 №138-КП.
 10. Міжнародне он-лайн стажування в дистанційній формі у Center for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg за темою: “Innovative marketing tools and technologies in the commercial and non-stop commercial sphere” з 5.04.2021р. по 4.06.2021р. СЕРТИФІКАТ

 

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

 1. Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в ринкових умовах.
 2. Формування інноваційної маркетингової стратегії підприємств в ринкових умовах.
 3. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств.

 

ЗАХОПЛЕННЯ

 Еко-туризм