Кобець Дмитро Леонтійович

Кандидат економічних наук.
Доцент
  нАУКОВИЙ КЕРІВНИК ЗДОБУВАЧІВ ііі (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ОСВІТИ

   

Освіта:
У 2004р. закінчивХмельницький державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація: магістр з економічної кібернетики. У 2020 р. закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Облік і оподаткування», кваліфікація: магістр з обліку та оподаткування.
Кандидат економічних наук з 2015 року. Дисертацію на тему: «Система маркетинг-менеджментудіяльності промислових підприємств» захистив у спеціалізованій Вченій раді К 35.140.01 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Етапи професійного становлення:
2005 р. – 2015 р. – асистент кафедри обліку та аудиту;
2015 р. – 2017 р. – старший викладач кафедри обліку та аудиту;
2017 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування.

Науковий ступінь, вчені звання:
Кандидат економічних наук з 2015 року (номер диплома ДК No030748 від 29вересня 2015 року). Доцент (атестат доцента АД 000933 від 16 травня 2018 року)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-методичні праці:

Авторські свідоцтва на твір:
1) Письмовий твір наукового характеру «Оптимізування механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємств харчової промисловості» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No98508. Дата реєстрації 09.07.2020.
2) Письмовий твір наукового характеру «Оптимізування управління маркетингом підприємств реального сектору економіки на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No98507. Дата реєстрації 09.07.2020.
3) Письмовий твір наукового характеру «Оптимізування системи маркетинг-менеджменту машинобудівного підприємства». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No73814. Дата реєстрації 12.09.2017.

Монографії:
1) Кобець Д.Л. Сучасні напрями розвитку маркетинг-менеджменту / Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: [монографія / за заг. ред. С. В. Ковальчук]. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2013. – 321 с.

Статті, включені в міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of Science:

1.OliverOrlov, KathrinDumanska, NataliyaPonomaryovaandDmitriyKobets.Company’sStrategicSuccessastheBasisofItsPotentialSustainability // ICSF-2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS. E3S WebofConferences 166, 12002 (2020)
2. S.V.Kovalchuk, D.L.Kobets, Ye.M.Zaburmekha. Modelingthechoiceofstrategiesofmarketingmanagementofenterprisepersonnel\NaukovyiVisnyk NHU, 2019, № 2, P. 163-173
3. SvitlanaKovalchuk, DmytroKobets, LudmylaDybchukFormationof a systemapproachtotheoptimizationofmarketingmanagementatanenterprise. – Eastern-European JournalofEnterprise Technologies. MATHEMATICS AND CYBERNETICS – APPLIED ASPECTS ISSN 1729-3774 3/5( 81 ) 2016. – р. 4-12

 

Основні публікації у фахових виданнях:
1. Д.Л. Кобець. Інструментарій управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах промислової революції 4.0 // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 1 (474) /2019
2. Д.Л. Кобець Формування маркетингового бюджету на засадах маржинального підходу // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №4, 2018. С. 227-231
3. Кобець Д.Л. Теоретичні підходи до виявлення та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємства. – «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», Випуск 4 (43), 2017 р – С. 146-150.
4. Кобець Д.Л. Маркетингові рішення у стратегічному управлінні підприємством. – «Інтелект ХХІ». Випуск 6/2017, – С. 55-58.
5. Кобець Д.Л. Теоретичні підходи до формування маркетингової стратегії на підприємствах [Електронний ресурс] / Д.Л. Кобець // Економіка та суспільство. – 2017. – №13.
6. Кобець Д.Л. Концептуальні основи автоматизації процесного управління підприємством. – Вісник ХНУ, Економічні науки. Т.2, №2, 2016 – С. 53-57
7. Кобець Д. Л. Організаційні аспекти маркетинг-менеджменту промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д. Л. Кобець // Глобальні та національні проблеми економіки.
8. Кобець Д. Л. Системи управління взаємовідносинами з клієнтами в маркетинговій діяльності підприємств / Д. Л. Кобець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2014. – № 8, ч. 1. – С. 92–95.
9. Кобець Д. Л. Формування системи маркетингового управління промисловими підприємствами / Д. Л. Кобець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2014. – № 7, ч. 2. – С. 206–208.

Підвищення кваліфікації:

Курс «Принципыуправления людьми и проектами» Новосибірського державного університету 23 січня 2021 р. Сертифікат https://coursera.org/share/2fc2aa5acefeb4696a53f148d0becf85

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Стратегічний маркетинг, інтернет-маркетинг, цифрові технології.