Закрижевська Ірина Василівна

 

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

e-mail: zg_ira@ukr.net

Народилася 31 січня 1983 року в місті Чернівці, Україна. Українка.

У 2000 році вступила до Хмельницького державного університету (м. Хмельницький) на гуманітарно-педагогічний факультет та у 2005 році закінчила з відзнакою повний курс за спеціальністю «міжнародні економічні відносини» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

З 2004 року по 2006 рік паралельно навчалась на факультеті довузівської та післявузівської підготовки і закінчила його за спеціальністю «фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування) на тему «Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств» (ДК № 059996 від 26.05.2010 р.).

У 2013 році отримала вчене звання доцента (доцент за кафедрою маркетингу, 12ДЦ № 035165 від 25.04.2013 р).

Трудова діяльність: з вересня 2000 по липень 2005 року студентка Хмельницького національного університету, спеціальність «міжнародні економічні відносини», з березня 2004 року по травень 2006 року студентка Хмельницького національного університету, спеціальність «фінанси», з грудня 2005 року по грудень 2008 року аспірант Хмельницького національного університету при кафедрі маркетингу Міністерства освіти і науки України, з вересня 2006 року по грудень 2008 року асистент кафедри маркетингу за сумісництвом Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, з грудня 2008 року по серпень 2010 року асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, з вересня 2010 до теперішнього часу доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні посібники

 1. Гвоздецька І.В. Рекламний менеджмент : [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін, І.В. Гвоздецька. – Львів: «Новий Світ-2000», 2017. – 269 с.
 2. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник./ С.В.Ковальчук, Гвоздецька І.В., Синиця С.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 352 с.

Монографії

 1. Гвоздецька І.В. Пріоритети конкурентоспроможності корпоративних структур в умовах євроінтеграції / В.Л. Карпенко, І.В. Гвоздецька / Соціально-трудові та економічні пріоритети розвитку виробничих систем у прискоренні євроінтеграції: Монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 277-310.
 2. Гвоздецька І.В. Інфраструктурні елементи соціально-трудового потенціалу для активізації євроінтеграційних процесів / В.Л. Карпенко, І.В. Гвоздецька / Соціально-трудовий потенціал: формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – C. 355-368.

Публікації в науково-метричних базах Scopus та Web of Science

 1. Gvozdecka I. The role of institutions in the development of agriculture / P. Putsenteilo, Y. Klapkiv, V. Karpenko, I. Gvozdecka / BulgarianJournalofAgriculturalScience (BJAS). – Sofia : AgriculturalAcademyofBulgaria, 2020. – № 26 (1). – P. 23–33.
 2. Гвоздецька І.В. Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток / І.В. Гвоздецька / Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 2 (6). – С. 38-44

 

Статті у фахових виданнях

 1. Гвоздецька І.В. Вирішують блогери: influencermarketing в дії / І.В. Гвоздецька, Н.В. Годованюк / Вісник ХНУ, 2019, № 5 (274) – С. 70-74
 2. Гвоздецька І.В. Електронна комерція як форма ведення міжнародного бізнесу / І.В. Гвоздецька, С.В. Гаджук / Вісник ХНУ, 2018, № 6, Т.2 – С. 49-51
 3. Гвоздецька І.В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект / І.В. Гвоздецька / Український журнал «Економіст», вересень, 2017, С. 31-37
 4. Гвоздецька І.В. Особливості застосування інноваційних підходів до інтернет-маркетингу на вітчизняному ринку / І.В. Гвоздецька, О.О. Дисик, О.В. Сітарчук / Вісник ХНУ, 2017, № 6, Т.1 – С. 60-64
 5. Гвоздецька І.В. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства / І.В. Гвоздецька / [Електронний ресурс] / І. В. Гвоздецька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 100-106. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html

Навчальні дисципліни

 1. Міжнародний маркетинг
 2. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
 3. Міжнародна торгівля
 4. Маркетингові дослідження

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Гвоздецької І.В.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах глобальної конкуренції

Теорія та практика розвитку міжнародного маркетингу та міжнародної торгівлі в Україні та світі

ЗАХОПЛЕННЯ

Активний відпочинок на природі.

Подорожі