Андрушкевич Зінаїда Миколаївна

 

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

 

    

e-mail: Zina_marketing@ukr.net

 

Народилася 21 серпня 1982 року в селі Сковородки Старокостянтинівського району Хмельницької області, Україна. Українка.

У 1999 році вступила до Хмельницького державного університету (м. Хмельницький) на факультет економіки та управління та у 2005 році закінчила з повний курс за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – менеджер-економіст.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних  підприємств» (ДК № 0047186 від 17.02.2017 р.).

У 2013 році отримала вчене звання доцента (доцент за кафедрою маркетингу і товарознавства, 12ДЦ № 045637 від 15.12.2015 р).

Трудова діяльність: з вересня 2006 року по вересень 2011 року аспірант Хмельницького національного університету при кафедрі маркетингу Міністерства освіти і науки України, з вересня 2008 року по серпень 2011 року асистент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, з вересня 2011 року по серпень 2012 року старший викладач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, з вересня 2012 до теперішнього часу доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав:

 1. Ковальчук С.В., Андрушкевич З.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35010 від 15.092010 р. «Методика проведення маркетингових досліджень «Маркетинг-логістичного забезпечення та використання автоматизованих управлінських систем на підприємствах машинобудування».
 2. Андрушкевич З.М., Чухрай Н.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37734 від 04.04.2011р. «Методика проведення маркетингових досліджень «Методика проведення моніторингу «Інформаційно-комунікаційного забезпечення взаємодії промислових підприємств з контрагентами ринку на базі Інтернет-технологій».

 

Навчальні посібники:

 1. Маркетинг : навчальний посібник / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова, З.М. Андрушкевич та ін.; [за ред. канд. екон. наук Ковальчук С.В.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 679 с.
 2. Рекламний менеджмент: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін, З.М. Андрушкевич та ін. – Львів, «Новий світ-2000», 2017. – 269 с.

 

Монографії:

 1. Андрушкевич З.М. Інноваційні маркетингові технології на фінансовому ринку України // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : монографія / за ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ПП Горенюк Ю. І., 2018. – С. 195-214.
 2. Андрушкевич З.М. Маркетингові інновації в економіці і бізнесі : колективна монографія за загальною редакцією д.е.н., проф. Ковальчук С.В. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2» 2013. – С. 220-252.
 3. Андрушкевич З.М. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості : колективна монографія за науковою редакцією д.е.н., проф. Чухрай Н.І. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – С. 259-272, 314-334.

 

Публікації в науково-метричній базі Scopus та Web of Science:
 
Zinaida Andrushkevych. Influence  of  Structural Processes in the Economy of Ukraine on Marketing and Logistical Processes of Domestic Enterprises / Alona Tanasiichuk, Svitlana Kovalchuk, Galyna Otlyvanskа, Zinaida Andrushkevych, Kateryna Sokoliuk / European Journal of Sustainable Dev Elopment (2021), 10, 2, 187-200  ISSN: 2239-5938Doi:10.14207/ejsd.2021.v10n2p187, P. 188-200. (Scopus)

 

Основні фахові наукові видання:

 1. Андрушкевич З.М. Діджиталізація – дієвий інструмент комунікативної політики підприємства в період пандемії COVШD-19 / З.М. Андрушкевич, В.М. Нянько, О.В. Сітарчук// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2020. – №5. – С. 15-18. – Джерело доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/
  ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N5(286).pdf.
 2. Андрушкевич З.М. Удосконалення інформаційного забезпечення логістичних потоків на підприємстві / З.М. Андрушкевич, К.В. Кулеша // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 2, 2019. – С. 91-95.
 3. Андрушкевич З.М. Впровадження інноваційних методів та технологій продажів у діяльність підприємства / З.М. Андрушкевич, К.В. Кулеша, О.В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5, 2019. – С. 157-161.
 4. Андрушкевич З.М. Таргетована реклама як ефективний спосіб просування в соціальних мережах / З.М. Андрушкевич, Романова А.В., О.Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5, 2019. – С. 207-210
 5. Андрушкевич З.М. Реклама в соціальних мережах як маркетингова комунікація підприємства в сучасних умовах / З.М. Андрушкевич, Я.Д. Галюк // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, 2018. – №2 (39). – С 181-186.
 6. Андрушкевич З.М. Методи залучення клієнтів у торгово-розважальні центри / З.М. Андрушкевич, Я.Д. Галюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 11-13.
 7. Андрушкевич З.М. Сучасні інструменти маркетингових комунікацій / З.М. Андрушкевич, О.В. Сітарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 14-17.
 8. Андрушкевич З.М. Сутність інноваційних технологій продажу товарів / З.М. Андрушкевич, А.О. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. : Науковий журнал. – №4, Т1. – 2017 – C. 17-20.
 9. Андрушкевич З.М. Маркетингові дослідження тенденцій розвитку ринку металопластикових вікон / З.М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2016. – № 5. – Т.1. – С.7-9.
 10. Андрушкевич З.М. Теоретико-методичні основи формування іміджу підприємства як важливої складової посилення конкурентних переваг / З.М. Андрушкевич, І.В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : Науковий журнал. – Хмельницький. – №6, 2015. – С. 20-25.

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування у Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (м.Люблін, Республіка Польща), спільно з IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Подільського державного аграрно-технічного університету в обсязі 45 годин (1,5 кредити ЄКТС) у період з 15 лютого 2021 р. до 22 лютого 2021 р., наказ № 39-КП від 12.02.2021 р, довідка ES № 4654/2021, від 22 лютого 2021 р.
 2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» з 01.12.2020 р. по 28 травня 2021 р. (1 кредит – 30 год.).
 3. Курси Професійного розвитку викладача. з 4.05.2020 по 30.05.2020 рр. (1 кредит – 30 год.) відповідно до наказу від 04 травня 2020 року № 99-КП, довідка № 20/101 від 07.07.2020 р. Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Практика і технологія продажів», «Логістика», «Поведінка споживача», «Промисловий маркетинг».
 4. ТОВ «Гермес» м. Хмельницький з 06.05.2019 до 06.06.2019 відповідно до наказу від 03.05.2019 №114-КП, довідка №130 від 06.06.2019 р.
 5. Курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155.
 6. Курси дистанційного навчання ХНУ згідно наказу від 29.06.2017 №138-КП
 7. Вебінар на тему: “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Андрушкевич З.М.

 

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Цифровізація маркетинг-логістичної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності підприємств реального сектору економіки