ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Хмельницький національний університет є найпотужнішим на Поділлі вищим навчальним закладом.

Університет має розвинену інфраструктуру, яка включає в себе 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, спортивний комплекс та стадіон, будинок культури та одну з найкращих бібліотек в Україні, сучасну комп’ютерну базу з Wifi-доступом до Internet у навчальних корпусах та гуртожитках, але найголовніше – має 50-річний досвід освітньої та наукової діяльності.

Хмельницький національний університет протягом останніх 15-ти років успішно здійснює підготовку фахівців з напряму підготовки “Маркетинг”.

Студенти спеціальності 075 “Маркетинг” навчаються за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр (денна, заочна та дистанційна форми);

 • магістр (денна, заочна та дистанційна форми).

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі, докторантурі та Європейських університетах.

Головними причинами, які спонукали керівниц­тво університету розпочати підготовку саме за даним напрямком підготовки виступили:

 • ПО-ПЕРШЕ, посада маркетолога входить в трійку найбільш затребуваних спеціальностей;

 • ПО-ДРУГЕ, професія маркетолога нале­жить до TOП-10 найбільш високоопла­чуваних в Україні та світі! – в середньому маркетолог в Україні отримує зарплату в розмірі 8 000 грн на місяць.

Проте, незважаючи на дефіцитність, затребу­ваність і популярність даної спеціальності, багато абітурієнтів та їх батьків не зовсім розуміють чим займається маркетолог, що входить в коло його відповідальності і за що ці спеціалісти отримують таку велику зарплату.

МАРКЕТИНГ – ЦЕ ЕКОНОМІЧНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВІД СТУДЕНТІВ

МАРКЕТОЛОГ – це економіст, що займається комплексними дослідженнями ринків, розробляє відповідні управлінські заходи, від яких залежить ефективність роботи підприємства!

МАРКЕТОЛОГ – це ключова фігура сучасної фірми!

Наш колектив зможе Вас навчити!

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує  4 доктори економічних наук, професори, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 старший викладач. Усі без винятку члени кафедри мають значну базу теоретичної підготовки та чималий досвід практичної роботи в галузі маркетингу, торгівлі та підприємницької діяльності.

Викладачі постійно працюють над підви­щенням кваліфікації та рівня викладання дисцип­лін, приймаючи участь в багатьох навчально-методичних семінарах та наукових конференціях, які проходять в нашому університеті, в університетах-партнерах та під егідою ВГО “Українська Асоціація Маркетингу”.

Кафедра МАРКЕТИНГУ і ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА створена для ТВОРЧИХ, АМБІТНИХ

та ЕНЕРГІЙНИХ МОЛОДИХ людей.

Приєднуйтеся до нас!

Умови і особливості вступу для випускників коледжів та технікумів

Більш детально з умовами і правилами прийому на І курс, а також на скорочену форму навчанняна здобуття ступеня бакалавра і здобуття ступеня магістра  можна ознайомитись на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ “МАРКЕТИНГ”

(рівень бакалавр)

Наші випускники або Ваші перспективи!

МАРКЕТОЛОГИ, або спеціалісти з маркетингу, можуть працювати на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, у проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах на посадах вищого та середнього управлінського персоналу, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; інформаційного забезпечення; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR.

Окрім того, високоякісна різнопланова еконо­мічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

Це може підтвердити велика кількість випускників кафедри, які дійсно працюють на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, зокрема:

Кутей Євген – випуск 2005 р.

Виконавчий директор ТОВ “Глобал-Транс-Лізинг”, тел. 0983288088

Тишенко Олена – випуск 2008 р.

Товарознавевць-оператор ПрАТ “Фірма Бакалія” (мережа магазинів «Економ»), тел. 0976651276

Голубовська Оксана – випуск 2010 р.

Спеціаліст з операційно-касової роботи ПАТ “Альфа-банк”, тел. 0976103579

Вознюк Юлія – випуск 2011 р.

Фахівець з розширення ринків збуту ТДВ «Хмельни­цькзалізобетон», тел. 0977262832

Загурська Анна – випуск 2012 р.

Начальник відділу маркетингу ТОВ “Глоінвест” (торговельний комплекс “Європа”), тел. 0672932383

Отже, кваліфікація професорсько-викладаць­кого складу кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, сучасні форми і методи організації навчального процесу, можливість стажування за кордоном під нас навчання дають можливість ВАМ отримати глибокі теоретичні знання і практичні навички, що забезпечить ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ!

Випускник – маркетолог може працювати:

 • Керівником торгового підприємства, підприємства сфери послуг;

 • Президентом, віце-президентом, директором, начальником служби маркетингу, збуту, реклами;

 • Керівником підрозділу зовнішньоекономічної діяльності;

 • Торговим представником, дистриб’ютором,

 • Іміджмейкером, рекламним агентом;

 • Бренд-менеджером;

 • Маркетинг-менеджером;

 • Маркетологом-логістом;

 • Маркетологом-аналітиком;

 • Менеджером з реклами, а також промоутером, копірайтером, арт-директором;

 • Менеджером по мерчандайзингу;

 • Менеджером по збуту та закупівлі;

 • ПР-менеджером (спеціаліст зі зв’язків з громадськістю);

 • Бізнес-консультантом;

 • Фахівцем у галузі забезпечення комунікації та інформації.